Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Statistik och analys

Statistik från regionens register och egna källsystem som inte finns tillgänglig i VGR:s statistikdatabas kan i många fall lämnas ut vid begäran. Åtkomsten är bland annat beroende av datans karaktär och tillgänglighet. Skicka en specificerad förfrågan om leverans av dataunderlag till någon av funktionsbrevlådorna nedan. 

Välj funktionsbrevlåda efter ämnesområde. Frågor kring statistik- och datauttag som rör hälso- och sjukvård samt tandvård skickas till Regional vårdanalys funktionsbrevlåda, medan frågor om regionens befolkning, arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, näringsliv, trafik och infrastruktur samt kultur ställs till Samhällsanalys funktionsbrevlåda. Frågor kring nationella och regionala kvalitetsregister skickas till Registercentrum Västra Götalands kontaktbrevlåda

Regional vårdanalys funktionsbrevlåda:
regionalvardanalys@vgregion.se

Samhällsanalys funktionsbrevlåda:
samhallsanalys@vgregion.se

Registercentrum Västra Götalands kontaktbrevlåda:
registercentrum@vgregion.se

Ansökan om registerutdrag för forskningsändamål inom hälso- och sjukvård görs skriftligen och ska vara daterad samt undertecknad av ansvarig forskare. Godkänd etikprövning ska bifogas och begäran om registerutdrag måste stämma överens med det som specificerats i etikansökan. 

För mer information och frågor som rör datautlämning för forskningsändamål mejla Regional vårdanalys funktionsbrevlåda: regionalvardanalys@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-09-09 15:37