Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

 • Skogen i centrum för en fossilfri framtid
  Nu startar ett nytt samarbete för att utveckla framtidens användning av skogens resurser på ett hållbart sätt. Tio organisationer är överens om att arbeta tillsammans för att nå målen som beskrivs i Skogsprogrammet Västra Götaland. Fokus är att främja ett hållbart skogsbruk, nya innovationer, ett lönsamt företagande och ökad jämställdhet i sektorn.
 • Ny samverkansarena för ökad elektrifiering i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen, Svenska kraftnät och Länsstyrelsen startar nu en arena för omställning till elektrifiering med namnet ACCEL - Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland.
 • Regionfullmäktige 24 maj
 • Regionstyrelsen 17 maj
  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om förslag till en länsgemensam strategi för nära vård, om ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland, om nytt avtal om naturbruksutbildning och om regionstyrelsens delårsrapport per april.
 • Utlysning: Rena hav och kuster från skräp
  Nu är det öppet för att ansöka om finansiering för projekt med innovativa lösningar för att komma till rätta med plast i havet i Västsverige.
 • Två utlysningar om stöd inom ramen för Klimat 2030
  Västra Götalandsregionens miljönämnd gör två utlysningar inom ramen för kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Båda utlysningarna utgår från Klimat 2030:s arbetssätt ”attraktiva samhällen” och fokuserar på livsstilsfrågorna och de sociala värdena som viktiga komponenter för att ta nästa steg i klimatomställningen. Projekten ska genomföras i Västra Götaland under 2023.
 • Teaterutredningen 2022
  I Teaterutredningen ingår en kartläggning av producenter och arrangörer av teater i Västra Götalandsregionen, liksom förslag på insatser och åtgärder för att utveckla tillgången till teater för invånarna.
 • Norge och Sverige vill leda den gröna omställningen
  Med kungligheter och en delegation på 700 deltagare och med mottot ”Tillsammans är vi starkare än var och en för sig” vill Norge och Sverige stärka sina samarbeten. Fokus låg på innovation, att binda ihop länderna för att få ny kraft i handeln och bli globala vinnare på att erbjuda nya gröna lösningar.
 • Matchmaking för ukrainska flyktingar och svenska företag
  Att skapa sysselsättning och därmed inkludering genom att ta tillvara på arbetskraften hos nyanlända från Ukraina är målet i ett projekt som leds av Lindholmen Science Park tillsammans med International House Gothenburg, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen och Help Ukraine Gothenburg. Projektet anordnar jobbmässor, infomöten om den svenska arbetsmarknaden, CV-coaching och workshops.
 • Satsning på omställning av Skaraborgs fordonsindustri
  Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen satsar drygt 15 miljoner kronor på att förstärka arbetet för en omställning i Skaraborgs arbetsliv under en treårsperiod. För pengarna skapas ett kompetensnav, som ska ge kapacitet att möta utvecklingen av ny teknik och nya processer i den omställning som nu sker, främst inom elektrifiering.
 • Regionstyrelsen 26 april
 • Regionfullmäktige 12 april
  Regionfullmäktige beslutade om ny politisk organisation för 2023-2027.  Regionfullmäktige beslutade också om särskild lönesatsning för medarbetare inom dygnetruntvården. Närhälsan Frölunda Vårdcentral fick Västra Götalandsregionens jämställdhetspris för sitt arbete med våld i nära relationer.
 • VGR lanserar webbutbildning för samverkan med civila samhället
  Den 1 april lanserades en sverigeunik webbutbildning med målet att öka kunskapen och förståelsen mellan det offentliga och det civila samhället och på så sätt öka samverkansmöjligheterna. Utbildningen är framtagen av Learnways i tät dialog mellan företrädare för regionen och det civila samhället, den bekostas av Västra Götalandsregionen och publiceras i VGR:s Lärportal.
 • VGR donerar läkemedel till Ukraina
  Västra Götalandsregionen och övriga svenska regioner kommer inom kort att donera en stor mängd läkemedel till Ukraina, genom EU:s samordning för stöd till Ukraina.
 • Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033
  Regionstyrelsen föreslog den 29 mars att regionfullmäktige antar regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning.
 • Regionstyrelsen 29 mars 2022
  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om att bland annat föreslå regionfullmäktige att godkänna VGR:s årsredovisning, en lönesatsning inom dygnetruntvården och den regionala transportinfrastrukturplanen.
 • Besöksnäringen har svårt att hitta personal - "behovet är stort"
  Besöksnäringen har drabbats svårt av pandemin och branschen har nu svårt att hitta personal till hotell, restauranger och boendeanläggningar. Under våren gör Turistrådet i Västsverige flera insatser för att hjälpa till med rekrytering och kompetensförsörjning.
 • Utökat västsvenskt stöd för publicister och konstnärer på flykt
  Västra Götalandsregionen stärker insatserna för konstnärer, författare och redaktörer med anledning av invasionen av Ukraina. Kulturnämnden har beslutat att avsätta 1 000 000 kronor för kulturinsatser med fokus på att stötta konstnärer och yttrandefrihet.
 • Kulturnämnden satsar på Medier och Demokrati
  Västra Götalandsregionens kulturnämnd finansierar forsknings- och innovationsprogrammet Medier och demokrati med 1 250 000 kronor under 2022. Medier och Demokrati är en nationell samverkansplattform för medieinnovation och samhällsforskning som sedan 2017 drivs av Lindholmen Science Park i Göteborg.
 • Pris och stipendium 2022
  Missa inte att nominera era kandidater till året pris för social hållbarhet med inriktning folkhälsa och mänskliga rättigheter samt kandidater för Parasportstipendium 2022. Nomineringstiden är förlängd till den 10 april 2022.

Senast uppdaterad: 2021-05-19 14:52