Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

 • Publik kvartersladdning för elbilar med fokus på hyresrättstäta områden i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen ger ekonomiskt stöd för utveckling och etablering kvartersladdning i samverkan med ett antal energi- och bostadsbolag. Först ut är områden i Göteborg och Partille, men fler är att vänta runt om i Västsverige.
 • Kulturen i Västra Götaland nystartar – vill kroka arm med näringslivet
  Kultursektorn har haft ett tufft år sen Corona-pandemin kom till Sverige. Framförallt är det scenkonsten som har drabbats av publikbegränsningar, förlorade arbetstillfällen och ekonomiska förluster. I höst planeras ett kulturting som en nystart och Västra Götalandsregionen (VGR) har förstärkt de ekonomiska stöden.
 • Se pressträffen i efterhand – Covid-19:s påverkan på kulturen
  Se pressträffen om covid-19:s påverkans på kulturen från den 6 maj i efterhand. På pressträffen gavs en bild av nya utmaningar för kulturen i Västra Götaland och den efterlängtade återstarten.
 • Öppet brev till riksdagsledamöter om konsumtionsmål
  Företrädare för Klimat 2030 har skickat ett öppet brev till riksdagsledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet och alla västsvenska riksdagsledamöter, där man förordar ett miljömål för konsumtion.
 • Internationellt samtal om folkhälsoarbetet under pandemin
  Avdelning social hållbarhet tillsammans med Angereds Närsjukhus planerar för ett öppet internationellt event fredagen den 21 maj. Eventet kommer att vara en del av den vecka som kallas European Public Health Week och anordnas av EUPHA (European Public Health Association). Temat under dagen är ”Leaving no one behind”.
 • Strömstad hårt drabbat av pandemin – får hjälp att starta om
  Norrmännens köpkraft har länge varit bränslet i Strömstad. Sedan kom covid-19-pandemin med en stängd gräns och en våg av varsel. Nu får kommunen hjälp att ställa om och satsa på nya näringar.
 • Nu öppnar Hisingsbron
  Den 9 maj öppnar Hisingsbron – Göteborgs nya älvförbindelse. Här hittar allt du behöver veta om trafiken inför öppningen.
 • Beslut i regionstyrelsen 4 maj
  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde bland annat att föreslå att ta bort patientavgiften för besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år. Regionstyrelsen bordlade initiativärende från socialdemokraterna om extra pengar till sjukhusen till sitt sammanträde den 25 maj. Regionstyrelsen bordlade också koncernkontorets förslag om åtgärder för ökad tillgänglighet.
 • Ny hållbarhetscertifiering för interiörer
  Nu inleds arbetet med att ta fram en ny certifiering för inredningsprojekt. Hållbar Interiör är den nya miljömärkningen som ska säkerställa kvalitét och hållbarhet i invändiga lokaprojekt.
 • Skärpta regionala rekommendationer i Västra Götaland till 6 juni
  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. De skärpta regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 6 juni. Från och med 17 maj tas de särskilda råden till skolan bort. Kommunerna måste anpassa behovet av distansundervisning och andra begränsningar efter den lokala situationen, betonar smittskyddsläkaren.
 • Inbjudan till halvtidskonferens 25 augusti 2021
  Vi-projektet har utvecklat verktyget "medskapande" för att möta komplexa samhällsutmaningar tillsammans med de som berörs. Du är en av de som berörs av att unga exkluderas från delaktighet i samhället och att vara aktörer i sin egen utveckling.
 • Regionstyrelsen 20 april
  Regionstyrelsen beslutade idag om hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering, om ett ökat hållbart resande, om åtgärder för att stärka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin och om utflyttning av vård från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Kungälvs sjukhus.
 • Tydligt besked om nya stambanor från regeringen- lagt kort ligger för Göteborg-Borås
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) presenterade idag infrastrukturproposition inför ny plan för transportinfrastruktur 2022-2033. Regeringen vill lägga 799 miljarder kronor på att underhålla och utveckla vägar och järnvägar åren 2022– 2033. Ett tydligt besked är att höghastighetsjärnvägen ska byggas och att utrymme ska ges för att bygga deletapper.
 • Västra Götalandsregionen ger stöd till norska parter för järnvägssträckan Oslo-Göteborg
  På torsdag 15 april håller Anne Beathe Tvinnereim (Sp), fylkesråd region Viken och Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen) ett möte som samlar riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier och ett stort antal norska stortingsledamöter.
 • Regionfullmäktige 13 april
  Regionfullmäktige beslutade bland annat om årsredovisning och bokslutsdisposition 2020, om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst, om miljömål och mål för social hållbarhet samt att om behålla namnet Västra Götalandsregionen.
 • Vetenskapsfestivalen 25 år
  Träffa forskare och få svar på frågor! Göteborgs internationella vetenskapsfestival fyller 25 år och den 12 till 18 april är det dags för årets upplaga som är digital. Det publika programmet startar 14 april.
 • Västsverige behöver fler spår och bättre järnväg
  Det behövs både stora satsningar på utbyggd järnväg i Västsverige och vårda det vi har för att möta en ökande befolkning, industrins utveckling och kompetensbehoven i Västsverige. Det mest prioriterade är järnvägsutbyggnad Borås- Göteborg, fler spår mellan Alingsås- Göteborg och utbyggd järnväg Oslo- Göteborg för att undvika flaskhalsar och trängsel för gods och resenärer. Kapaciteten har för längesedan nått taket, det konstaterades på ett webbinarium på temat Västsverige har växtvärk – nästa steg för järnvägen som hölls av Västra Götalandsregionen i dag. Medverkade gjorde bland andra Jens Holm (V), riksdagspolitiker, Kristina Jonäng (C), regionråd, Anders Wagner, public affairs på Västsvenska handelskammaren och Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen.
 • Norsk gränshandel glödhet innan pandemin - omsatte 28 miljarder
  Coronapandemin har slagit stenhårt mot gränshandeln. För många har 95 procent av försäljningen försvunnit. Nya siffror visar att norska gränshandeln omsatte 27,9 miljarder och skapade hela 7 200 arbetstillfällen innan pandemin över en natt lade en våt filt över försäljningen.
 • externa vaccinatörer som vaccinerar invånare i fas fyra
  Nu är det klart vilka 18 externa vaccinatörer som Västra Götalandsregionen (VGR) avser teckna avtal med om att vaccinera invånare i fas fyra. – Det är bra att denna pusselbit nu är på plats. Det betyder att vi snart kan presentera hela planen för var och hur invånare i fas fyra kommer att vaccineras i Västra Götaland, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.
 • Lärosäten i Väst signerar överenskommelse om mer samarbete
  Rektorerna för Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University signerade 26 mars en överenskommelse om samarbete. Det benämns Lärosäten Väst, och målet är att utveckla kvaliteten och mångfalden i parternas verksamhet.
 • Västra Götalandsregionen satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur
  Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktions- och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. Ett av målen är att knyta samman Västra Götaland för hållbar och förbättrad tillgänglighet. Sverige har redan antagit en strategi om att bli världens första fossilfria välfärdsland, en viktig komponent är elektrifiering av transportsektorn. Västsverige ligger långt fram i arbetet men nu ökar Västra Götalandsregionen takten - satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur.
 • Teamet bakom Matkassen är utsedda till Årets dietist
  Julia Backlund och Tina Dahlberg med konceptet Matkassen – bra mat för dig och familjen tilldelas utmärkelsen Årets dietist för sitt arbete med att inspirera och stötta familjer att laga bra mat för hälsan som samtidigt är snabblagad, prisvärd och klimatsmart. Priset delades ut i samband med Dietisternas riksförbunds årsmöte den 25 mars 2021.
 • Förtydligande kring medieuppgifter om bemanningsbolag
  Göteborgs-Posten granskar 61 bemanningsbolag som har avtal med VGR. Av dessa är det nio bolag där personer på ledningsnivå dömts för narkotikabrott.
 • Regionala rekommendationer för skolor i Västra Götaland
  Folkhälsomyndigheten meddelade idag att deras rekommendation om fjärr- eller distansundervisning på gymnasiet inte kommer att förlängas efter den 1 april. Men mot bakgrund av det epidemiologiska läget gäller regionala rekommendationer för skolorna i Västra Götaland fram till och med 18 april.
 • Regionala rekommendationer förlängs till 2 maj
  De skärpta regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen i Västra Götaland förlängs ytterligare och gäller nu fram till 2 maj.
 • Från 1 april kan du inte boka antikroppstest
  Från och med den 1 april upphör möjligheten att själv boka ett antikroppstest hos Västra Götalandsregionen.
 • Patienterna trygga med akutvården
  De allra flesta patienter som besökt akutmottagningarna i Västra Götaland är nöjda med sin upplevelse av vården. Det visar resultatet av den nationella patientenkäten som innehåller svar från drygt 3 400 patienter i Västra Götaland.
 • Så blir Västsverige den ledande regionen för omställning och kompetensutveckling
  Nu lanserar Västsvenska Handelskammaren och Göteborgsregionens kompetensnav den första analysen av parternas förslag om ett nytt omställningssystem i den nya LAS-överenskommelsen. Förslaget kan ge helt nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling i regionen, men då måste utbildningssystemet reformeras i grunden och samverkan på arbetsplatserna öka.
 • Coronakrisen – Är regeringens återhämtningspolitik kraftfull nog för våra klimatmål?
  Under året som gått har krispaket efter krispaket levererats för att rädda industrin. Men har regeringen gjort tillräckligt för att Sverige ska nå de klimatmål man kommit överens om. Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, medverkar på ett online-seminarium tillsammans med regeringens Klimatpolitiska råd den 31 mars.
 • Göteborg ansöker om att bli Sveriges första Unesco litteraturstad
  Kommunstyrelsen i Göteborg fattade idag ett slutgiltigt beslut om att Göteborg ska ansöka om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till Sveriges första Unesco litteraturstad. Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan, Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus är mycket glada att staden beslutat att ansöka om medlemskap i nätverket.
 • Göteborg ansöker om att bli Sveriges första Unesco litteraturstad
  Kommunstyrelsen i Göteborg fattade idag ett slutgiltigt beslut om att Göteborg ska ansöka om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till Sveriges första Unesco litteraturstad. Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan, Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus är mycket glada att staden beslutat att ansöka om medlemskap i nätverket.
 • Första året med digitala elevhälsoenkäten – erfarenheter från Uddevalla!
  Läsåret 2020/2021 har den digitala regiongemensamma elevhälsoenkäten testats för första gången i Uddevalla kommun. Varmt välkommen till en webbkonferens där du får ta del av verksamheternas och målgruppens erfarenheter av hela processen från information och samtycke till digital enkät, hälsosamtal, överföring och tillgängliggörande av elevhälsodata, statistikverktyg samt nästa steg!
 • Regionstyrelsens beslut 16 mars 2021
  Regionstyrelsen beslutade bland annat om extra ersättning på 1500 kronor till all personal i Västra Götalandsregionen med anledning av coronapandemin. Regionstyrelsen tog också emot en utvärdering av Västra Götalandsregionens arbete under pandemin.
 • Vaccinering med Astra Zenecas vaccin pausas
  All vaccination med Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd.
 • Elektrifiering ställer utmanande krav på elnätskapaciteteten i Västra Götaland
  Västra Götaland har för Sverige unika förutsättningar och samtidigt stora utmaningar för elektrifieringen. Regionen kommer ha en omfattande elektrifiering inom industrin samtidigt som städerna växer och transportsektorn elektrifieras inom flera fordonssegment. Alla dessa områden förutsätter god tillgång till förnybar el, men det är dessutom nödvändigt med ett samlat perspektiv på behov och planering.
 • International House - en dörr in till Göteborg
  I mitten av april öppnar International House i Göteborg, en mötesplats där all relevant service finns samlad under ett tak för den som kommer hit från ett annat land för att arbeta, forska eller studera. Syftet är att göra processen smidigare för internationell kompetens att etablera sig här och satsningen är den största i landet i sitt slag.
 • De regionala rekommendationerna förlängs i Västra Götaland
  Smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen förlänger de skärpta regionala rekommendationerna till 1 april och gör en förändring i råden till gymnasieskolorna.
 • Seminarium om sociala investeringar och skolfrånvaro
  Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen arbetat med sociala investeringar för att stödja barn och unga till fullföljda studier. Hittills har regionutvecklingsnämnden finansierat 28 investeringar. Den 12 maj bjuder VGR in till ett spridningsseminarium där sex investeringar för minskad skolfrånvaro utvärderas.
 • Västsverige har växtvärk - nästa steg för järnvägen
  Västsverige växer och järnvägen är av stor betydelse för att möta de mest angelägna samhällsutmaningarna.
 • Från regionstyrelsen 2 mars
  Vid sitt sammanträde den 2 mars beslutade regionstyrelsen bland annat om mål för miljö och social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter.
 • Förtydligande kring medieuppgifter om VaccinDirekt
  Sveriges Radio Ekot rapporterar tisdagen 2 mars 2021 att personer gått före i vaccinationskön genom att använda en länk från VaccinDirekt avsedd för vårdpersonal. 
 • Trafikverkets stambaneutredning får inte påverka Göteborg-Borås
  Trafikverket presenterade idag slutresultat av utredningen där de på uppdrag av regeringen lägger fram olika alternativ för hur nya stambanor ska kunna byggas till en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Vid dagens presentation blev också de beräknade samhällsnyttorna med de olika alternativen kända. Av de fyra alternativ Trafikverket lägger fram är det fortfarande det första (RU1) som är mest relevant för Västra Götalandsregionen.
 • Sveriges Lantbruksuniversitet och VGR satsar stort på fortsatt samverkan för att utveckla de gröna näringarna
  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har sedan 2014 tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) haft gemensamma satsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Nu fortsätter och stärks satsningarna och samarbetet med en ny överenskommelse som sträcker sig fram till 31 december 2023.
 • Allt fler nöjda med primärvården
  Majoriteten av patienterna i primärvården är nöjda med den vård och behandling de har fått på sin vårdcentral. Det visar resultatet från den nationella patientenkäten om primärvård som innehåller svar från drygt 16 000 patienter i Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2021-04-21 08:34