Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

 • Tillväxt kräver infrastruktur, därför är Göteborg-Oslo en av Västsveriges viktigaste tågsträckor
  Det måste bli lättare att bo och arbeta i olika delar av Norden och Europa. Vi behöver också knyta ihop Norden med kontinenten, därför finns STRING-samarbetet. Det som började som ett gränsöverskridande tunnelprojekt mellan Danmark och Tyskland har i dag utvidgats till att omfatta tågsträckan Oslo-Hamburg via Göteborg.
 • 5 juni tas första spadtaget för ny spårväg till Lindholmen
  Under jubileumshelgen välkomnas allmänheten till en första spadtaget-ceremoni för bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. Ceremonin äger rum den 5 juni kl 14 vid Frihamnsporten i Frihamnen, som en del av jubileumsutställningen Prototyp.
 • Ior Berglund blir direktör för förvaltningen Fastighet, stöd och service
  Regiondirektör Håkan Sandahl har utsett Ior Berglund till förvaltningsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR) med ansvar för fastighet, stöd och service. Hon tillträder den 21 augusti
 • Från regionfullmäktige 23 maj 2023
  Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 23 maj att utreda ett arbetssätt för att stoppa våld i familjen. Regionfullmäktige beslutade också att utreda hur de tak som byggs framöver kan ha flera funktioner. Båda besluten innebär att regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag.
 • VGR pausar e-tjänsten Sök vård under sommaren
  Från och med den 1 juni 2023 pausar VGR invånarnas tillgång till e-tjänsten Sök vård för att öppna igen efter sommaren. Pionjärarbetet pausas eftersom vårdens resurser är extra ansträngda under sommaren.  
 • Nu ska VGR:s ambulanser köra på biodrivmedel
  Nu ska ambulanserna i VGR köra på biodrivmedel. Det är hållbarhetsutskottet som beslutat att stå för merkostnaden på 1.8 miljoner kronor för HVO eller "biodiesel" genom sin budget, för att inte belasta vårdens ekonomi. Detta görs för att bidra till att nå VGR:s miljömål om fossilfria transporter.
 • Regionstyrelsen 16 maj 2023
  Barn och ungas synpunkter och erfarenheter är värdefulla och ska tas tillvara i allt Västra Götalandsregionens arbete. Regionstyrelsen beslutade därför på sitt sammanträde den 16 maj att fastställa en regional riktlinje om barn och unga som medskapare i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också att godkänna en rapport om minskad energianvändning.
 • Årets miljöstipendier - biologisk mångfald och digitalisering prisas
  VGR:s interna miljöstipendium 2023 har delats ut av hållbarhetsutskottet och de utvalda bland årets 13 nomineringar är Naturbruksskolan Uddetorp, Naturbruksförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på Skaraborgs sjukhus (SkaS). Stipendiesumman på 50 000 kronor fördelas på Uddetorp som får 30 000 kronor och BUP som får 20 000 kronor för sina miljöinsatser.
 • 20 miljoner årligen till utvecklingsprojekt runt om i regionen
  Carmen med förhinder, Lård of the Rings, allsångskvällar i Karlsborg och Röster i krisens marginal – det är några av de utvecklingsprojekt, många gånger fantasifullt döpta, som beviljades pengar från kulturnämnden för perioden 2020–2022. Projektägarna har nu har återrapporterat och i berättelserna syns bilden av hur kulturlivet sjuder över hela Västra Götaland.
 • Driftstörning i telefonin löst
  Under onsdagen har det varit svårt att nå flera av våra mottagningar och enheter på grund av ett tekniskt fel i vår telefonväxel. Felsökning har pågått och vid 20.20-tiden var problemet löst.
 • Europadagen 2023 – startskottet för Europaåret för kompetens
  Den 9 maj uppmärksammas Europadagen på flera platser runt om i Europas länder till minne av bildandet av det som idag är EU. Dagen är också starten för Europaåret för kompetens som uppmärksammar att det råder stor brist på kvalificerad arbetskraft runt om i Europa och företagen har svårt att anställa.
 • Trots besked om ökad elnätskapacitet – mer behövs snabbare!
  Svenska kraftnät har gett besked om kraftigt ökad kapacitet till Västra Götaland för det kommande decenniet. Det är positivt – men behoven hos industrin är betydligt större. Mer behövs snabbare.
 • Västra Götaland är en av Europas mest innovativa regioner
  Det svenska ordförandeskapet under första halvåret 2023 innebär en ökad synlighet för Sverige och ett tillfälle även för Västra Götaland att visa upp våra samarbetspartners som ett föredöme för hållbar omställning, innovation och kultur.
 • Kunskapsdrivet lantbruk ska stötta omställning
  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om 5,7 miljoner kronor till Kunskapsdrivet lantbruk i väst, som genom sin starka koppling till tillämpad forskning ska förbättra de västsvenska lantbruksföretagens förutsättningar att stärka lönsamheten och förmågan att ställa om sin produktion av mat, foder och förnybar energi.
 • Två vårdcentraler i Göteborg begärs i konkurs
  Skatteverket har begärt två vårdcentraler i Göteborg i konkurs. Det gäller Vårdcentraler i Väst i Kortedala och Familjehälsan i väst i Gamlestaden.
 • Regionstyrelsen 25 april
  Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 25 april bland annat hur tillkommande statsbidrag för 2023 ska fördelas, att föreslå regionfullmäktige att införa Islandsmodellen i hela Västra Götaland och att utreda hur Västra Götalandsregionen (VGR) kan se till så att taken vid nybyggnation blir så kallade aktiva tak med flera funktioner.
 • Västsvenska riksdagsledamöter mötte industrin om omställning
  I Västsverige står industrin både för en stor del av utsläppen, och är också central för vår arbetsmarknad. Var 5:e anställd inom svensk industri finns i Västra Götaland​ och 160 000 västsvenska arbetstillfällen är kopplat till industrin.​ För att klara klimatmål och för att behålla vår industriella konkurrenskraft måste industrin ställa om från fossil energi till fossilfri el och energi.
 • Pristagarna för WIN WIN Award & WIN WIN Youth Award 2023 utsedda
  Som partner till WIN WIN Gothenburg Sustainability Award har VGR äran att tillkännage årets pristagare på temat Motverka Desinformation. Det globala kollektivet som kämpar mot Rysslands desinformationskampanjer, Bellingcat och grundaren Eliot Higgins, vinner WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2023.
 • Regionfullmäktige 18 april
  Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 18 april att godkänna Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2022, att utreda hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela VGR, samt om sjukhusens underskott. Regionfullmäktige beslutade också om en ny organisation för framtidens alarmeringstjänst i Västra Götaland.
 • Regionstyrelsen 11 april
  Vid ett extrainsatt sammanträde lämnar regionstyrelsen sin förklaring till anmärkningar i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022.

Senast uppdaterad: 2023-05-02 15:16