Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

 • Thomas Front slutar som förvaltningsdirektör
  I augusti lämnar Thomas Front Västra Götalandsregionen (VGR) och befattningen som förvaltningsdirektör för Fastighet, stöd och service. Den 14:e augusti tillträder han som vd för Primär FM Group AB.
 • Stor satsning på näringslivets utmaningar kopplade till biologisk mångfald
  I Göteborg byggs en helt ny kunskapsmiljö kring utmaningarna med biologisk mångfald. Att sprida kunskap till organisationer och företag är en del av satsningen, som nyligen fick stöd från Västra Götalandsregionen (VGR) för ett treårigt projekt kring samverkan.
 • Mer elproduktion behövs i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen (VGR) och Länsstyrelsen Västra Götaland vill se ökad regional elproduktion samt utbyggt elnät. Det är en förutsättning för att möta efterfrågan på el som bedöms dubbleras till 2030 när industrin ska minska sitt fossilberoende och nya etableringar planeras. Idag produceras 6 TWh el i länet, men behöver kompletteras med ytterligare 15-20 TWh.
 • Utredningen om framtidens alarmeringstjänst är färdig
  Avtalet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och SOS Alarm upphör 2024 och därför har en utredning om en framtida alarmeringstjänst tagits fram. Det behövs en långsiktig lösning för hur alarmeringstjänsten ska bedrivas i VGR, och utredningen har undersökt flera alternativ för att hitta en effektiv lösning.
 • Regionstyrelsen 24 januari
  Regionstyrelsen föreslår att två vaccin blir kostnadsfria för invånarna. Det gäller kikhostevaccin till gravida och vaccin mot pneumokocker. Regionstyrelsen beslutade också om en investeringsbudget på 1 miljard kronor för att bygga ut tryckkammare och intensivvårdsavdelning vid Östra sjukhuset. Regionstyrelsen tog också beslut om en regional riktlinje för krisberedskap och om samordnad, tillgänglig och inkluderande information till invånarna.
 • Arbetsgrupp teater
  Vi söker arrangörer och yrkesverksamma aktörer inom scenkonstområdet, som kan delta i en arbetsgrupp under 2023. Deltagarna får ersättning för sin medverkan. Arbetsgruppen ses på tre fysiska möten i Göteborg under våren, och ett digitalt under hösten.
 • Sverige är beroende av Västsveriges och Västerbottens industri för snabbare grön omställning
  Nu tar Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Västerbotten ett gemensamt krafttag för att lösa industrins utmaningar. Swedish Battery Regions, som samarbetet kallas, ska arbeta för snabb elutbyggnad, kompetensförsörjning och hållbar råvaruförsörjning.
 • Telefonin fungerar igen
  Under måndagen 24 januari var flera av VGR:s vårdmottagningar svåra att nå på telefon på grund av ett tekniskt problem hos Telia. Problemet är nu åtgärdat och telefonin fungerar som vanligt igen.
 • Filmpolitiskt toppmöte 2023
  Efter maktskiften i riksdagen och flera andra tunga politiska församlingar har temperaturen ökat i kulturpolitiken, samtidigt som strukturella globala förändringar fortsätter att orsaka utmaningar för filmen. Den nya regeringen talar om att genomföra ett paradigmskifte, vad innebär det för filmpolitiken? Under Filmpolitiskt toppmöte samlar Göteborg Film Festival och Västra Götalandsregionen för sjätte gången politiker, tjänstepersoner och  filmbransch för att diskutera filmpolitikens varande, mål och riktning.
 • Tusentals jobb på spel - satsa på vindkraft
  Det kommer skarp kritik från näringslivet mot att politiker inte godkänner tillräckligt med ny elproduktion, till exempel bygget av vindkraftverk, rapporterar Sveriges Radio P4 Göteborg och Ekot idag. Kärnkraft tar för lång tid.
 • Ny nämndorganisation inom regional utveckling
  Från januari 2023 börjar en ny politisk organisation att gälla inom VGR. För ansvarsområdet regional utveckling (RU) innebär det två nya nämnder; miljö- och regionutvecklingsnämnden och infrastruktur - och kollektivtrafiknämnden.
 • VGR lämnar förstärkningsläget – men vården fortsatt förstärkt
  Efter att ha genomfört en rad åtgärder för att öka tillgången till vård, lämnar nu Västra Götalandsregionen (VGR) förstärkningsläget. Regionen återgår till normalläge, men med fortsatt förstärkt vård och en särskild organisation för barnsjukvård. – Det är fortfarande ansträngt i vården, men vi ser en stabilisering. Vår förmåga att arbeta tillsammans och hjälpas åt har visat sig vara framgångsrikt, säger regiondirektör Håkan Sandahl.
 • Så är läget i sjukvården efter trettonhelgen: ”Läget lite lugnare”
  Trettonhelgen har varit ansträngd för sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR), men läget är under kontroll. Det menar regionchefläkare Marga Brisman. "Vi har haft en väldigt god effekt av de åtgärder som vi har gjort de senaste dagarna, det har gjort att läget nu är lite lugnare", säger hon.
 • VGR går upp i förstärkningsläge
  Västra Götalandsregionen (VGR) har fredagen den 30 december gått upp i regionalt förstärkningsläge. Detta för att kunna hantera den mycket höga belastningen på vården i stort och barnsjukvården i synnerhet med anledning av pågående smittspridning av RS-virus, influensa och covid-19.
 • Ökat forskningssamarbete om antibiotikaresistens
  Forskningen om antibiotikaresistens utökas och breddas när flera parter nu gör gemensam sak inom ramen för CARe, Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg. Att bakterier kan stå emot antibiotika är ett av de största hälsohoten i världen.
 • Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning - rapport med rekommendationer
  Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning har uppdraget att utvärdera klimatarbetet i länet och ge råd för att koldioxidbudgeten och klimatmålen ska kunna uppnås. Nu presenteras deras rapport med rekommendationer som har fokus på området transporter: Ska klimatmålet nås måste de fossildrivna transporterna minska.
 • Så ser VGR:s riktlinjer för lön ut kommande år - från regionstyrelsen 13 december 2022
  Västra Götalandsregionen (VGR) satsar på att höja lönerna för de medarbetare inom hälso- och sjukvården vars medellöner befinner sig under riksgenomsnittet. Det beslutade regionstyrelsen på sitt sammanträde i dag när de godkände Riktlinjer för lönepolitiken 2023–2025. På sammanträdet fick regionstyrelsen också bland annat ta del av en rapport om hur många vårdplatser VGR kommer att behöva framöver, och fick information om att antalet remisser till BUP ökar.
 • Neri Samuelsson blir direktör för förvaltningen Habilitering & Hälsa
  Regiondirektör Håkan Sandahl har utsett Neri Samuelsson till direktör för förvaltningen Habilitering & Hälsa.

Senast uppdaterad: 2022-10-20 15:30