Projektstöd inom regional utveckling

Du kan söka stöd till nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland. Projekten ska bygga på bred samverkan mellan aktörer, gärna inom olika sektorer, och bedrivas och tillföra värde i hela eller stora delar av Västra Götaland. Det krävs alltid finansiering från fler än Västra Götalandsregionen (VGR).

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 är styrande, tillsammans med respektive nämnds detaljbudget, för hur regionala utvecklingsmedel fördelas.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

För att bidra till genomförandet har Västra Götalandsregionen antagit fyra program som beskriver VGR:s samlade viljeriktning inom strategins fyra långsiktiga prioriteringar och tvärsektoriella kraftsamlingar. Programmen samlar och riktar insatser som driver på omställningsarbetet för perioden 2022–2025.

Här finns information om de projektstöd du kan söka för regionala utvecklingsprojekt. 

Det går även att söka företagsfinansiering, organisationsstöd, kulturstöd med mera från VGR. Mer information om andra stöd än projektstöd hittar du här.

Ansök om projektstöd

Här finns information om hur ansökan går till och vad du behöver tänka på innan du ansöker.

Rapportera, ändra och rekvirera

Här finns information för dig som beviljats projektstöd; om villkor, hur du rapporterar och ansöker om utbetalning eller ändringar.