Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

LOL - läkare

Information för dig som bedriver verksamhet enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)

Aktuellt

Tilläggsinformation gällande nästa generation av SITHS
Tidplanen för nästa generation av SITHS är försenad.
Mer informtion om vad ni som vårdgivare behöver säkerställa samt olika kommunikationsvägar vid frågor finns här. 

Bokstavsutredningen "Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet" avslutad
Socialdepartementet har tillsatt en utredare som fått i uppdrag att ge förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd. I uppdraget ingår att ge förslag på en ny modell som ska ersätta den nationella taxan.

Utredningen överlämnar den 15 maj planenligt sina förslag till Socialdepartementet och avslutar sitt uppdrag. Av information från utredaren kommer utredningens förslag inte att offentliggöras i samband med överlämnandet. I stället kommer utredningens förslag att användas som underlag för departementets vidare beredning. I dagsläget vet VGR inget om departementets vidare beredningsprocess. VGR återkommer i frågan så snart mer informations finns tillgänglig.

Ersättningsnivåer för 2023 beslutade
Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning och Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi är nu uppdaterade med 2023 års ersättningar, efter beslut av socialdepartementet. Ändringarna i ersättning träder i kraft den 1 maj 2023 men tillämpas för tid från och med den 1 januari 2023. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för vård respektive behandling före den 1 januari 2023.

Frågan kring ersättning för digitala vårdbesök bereds separat av departementet, då införandet av en ny paragraf behöver föregås av mer analys innan den kan beslutas.

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning Svensk författningssamling 1994:1994:1121 t.o.m. SFS 2023:124 - Riksdagen

 

Vårdgivarnytt - privata vårdgivare IOP - LOF - LOL - LOU

Privera

Länk till information om Privera och Priveraportalen

Samlad information

Här finns samlad information för dig som kommer att bedriva verksamhet enligt LOL

Ändrade förhållanden

Har du bytt mottagningsadress eller bank? Här hittar du information om hur du anmäler in ändringar.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med avtalsansvarig klicka här

Senast uppdaterad: 2022-11-24 16:31