Patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär att patienter inte ska drabbas av undvikbara skador, så kallade vårdskador, i samband med vård och behandling. Avvikelser och risker i vården ska fortlöpande följas upp och vårdskador förhindras genom att tänka riskmedvetet. Här hittar du verktyg och metoder för patientsäkerhetsarbetet, utbildningar, kontaktuppgifter och information om Västra Götalandsregionens arbete med patientsäkerhet.

Nyheter om patientsäkerhet


hygien

Att förebygga vårdskada

Här hittar du information om de verktyg och metoder som finns för att identifiera skada eller eventuell skada på patient.

Om en patient drabbas

Här kan du som vårdgivare läsa mer om hur du går tillväga om en patient drabbas av vårdskada.

Kontor

Utbildning

Här hittar du utbildningar om patientsäkerhetsarbete.

Informationsmaterial

På denna sida hittar du informationsmaterial så som filmer, broschyrer och poddar om patientsäkerhet.

Insatsområden

Här hittar du information om hur Västra Götalandsregionen jobbar med insatser i områden där vårdskador eller risk för vårdskador är vanligt förekommande.

Om patientsäkerhet

Här kan du läsa om resultaten av patientsäkerhetsarbetet i VGR. Du hittar också information om vilket ansvar och roll du har som vårdgivare samt information om lagar.

Dator

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss som jobbar med patientsäkerhet? Här hittar du våra kontaktuppgifter.