Medicinsk kvalitet

Hög kvalitet i hälso- och sjukvården innebär bland annat att patienterna får en god och säker vård. Patientsäkerhetsarbetet och kvalitetsarbetet hör ihop.

Här finns interna och externa statistiksidor och publikationer inom ämnet medicinsk kvalitet.