Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial om patientsäkerhet som du som vårdgivare kan använda i ditt arbete.

Vid vårdskada

Här hittar du som vårdgivare informationsmaterial, både till dig själv och till patient, om vårdskada inträffar.

Filmer

Här finns filmer om patientsäkerhet som du kan använda i ditt arbete.

Podcasts

Här hittar du podcasts om patientsäkerhet.

Din säkerhet på sjukhus

"Din säkerhet på sjukhus" är ett informationsblad som tagits fram för att göra det möjligt för patienten att bli mer delaktig i sin vård och behandling.