Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med patientsäkerhet i Västra Götalandsregionen. Det är funktionsgrupp chefläkare, regionala nätverket för patientsäkerhet och omvårdnad, samordnare för trycksår, fall och undernäring samt enhet patientsäkerhet på Koncernkontoret. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller förslag på förbättringar.