Att förebygga vårdskada

Att förebygga risken för vårdskada är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Här kan du få stöd att tänka riskmedvetet och ta hjälp av de verktyg och metoder som finns för att förebygga, utreda och analysera en vårdskada.

Vårdpersonal arbetar med patient

Verktyg och metoder

Här kan du läsa om de verktyg och metoder som finns för att förebygga vårdskador. Du hittar bland annat SBAR, Gröna Korset, metoder för risk- och händelseanalys och kommunikationsstöd.

Vårdpersonal och patient vid magnetröntgenkamera

Vårdhandboken

Vårdhandboken säkerställer säker och god vård på lika villkor. Här kan du som arbetar med vård och omsorg hitta kvalitetssäkra metoder, praktiska råd och anvisningar för att bedriva en säker vård.