Om patientsäkerhet

På denna sida kan du läsa patientsäkerhetsplanen och patientsäkerhetsberättelser. Du kan också hitta riktlinjer för patientsäkerhet i VGR. Undrar du över vilket ansvar du har i just din roll och vilka lagar du ska förhålla dig till så kan du läsa om det här.

Patientsäkerhetsplan kortversion 2024

Patientsäkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen har en nollvision för tystnadskultur och vårdskador och utgår från den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Ljusblå cirkel innehållande två händer som tar i varandra under texten Agera för säker vård

Agera för säker vård

Här hittar du nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 och analysverktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete.

Ansvar och lagar

Vilket ansvar har du som vårdgivare i arbetet med patientsäkerhet? Och vilka lagar har du att förhålla dig till? Här kan du läsa mer om det.

En dator som visar siffror

Statistik

Här finns statistik om Lex Maria, vårdskador och händelseanalyser.

Bild på en bok

Rapporter

Här finns rapporter om bland annat FRAM, Lex Maria, överbeläggningar och vårdskador i Västra Götalandsregionen.