Internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september

Publicerad:

Årets tema är ”Patienten som medskapare för en säker vård”.

Den 17 september är en återkommande internationell patientsäkerhetsdag som har initierats av Världshälsoorganisationen, WHO. I samband med dagen deltar medlemsländerna i en världsomspännande kampanj. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt. Länk till mera information finns här.