SKR:s arbete inom patientsäkerhetsområdet avslutas

Uppdaterad:
Publicerad:

Under åren 2011 till 2022 har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, haft överenskommelser med regeringen i syfte att stärka patientsäkerheten hos regioner och kommuner. Från och med 2023 har överenskommelserna avslutats av regeringen, som i stället vill förtydliga Socialstyrelsens samordningsuppdrag inom området.

Överenskommelsearbetet har givit positiva resultat och bland annat bidragit till förbättrade möjligheter för regioner och kommuner att arbeta systematiskt med patientsäkerhet genom att mäta, följa upp och arbeta med förbättringar.  Det har också varit ett stöd för regioner och kommuner i arbetet med lokala handlingsplaner utifrån Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

I dag har regionerna egna lokala handlingsplaner och även hälften av kommuner har påbörjat arbetet med en plan. Under överenskommelseperioden har regionerna också förstärkt samarbetet i patientsäkerhetsfrågor inom systemet för kunskapsstyrning. Det finns därmed goda förutsättningar för fortsatt fördjupat patientsäkerhetsarbete i regioner och kommuner i dialog med Socialstyrelsen.

Patientsäkerhetsprodukterna arkiveras
Då överenskommelsen avslutas försvinner även de medel som finansierat SKR:s roll som drivande och koordinerande av regioners och kommuners
verksamhetsutveckling. SKR övergår i stället till att enbart intressebevaka
patientsäkerhetsområdet. SKR kommer därmed inte längre förvalta det stora antal produkter – skrifter, vägledningar, verktyg och filmer, som utarbetats inom överenskommelserna. Produkterna kommer därför att arkiveras.

Samtliga patientsäkerhetsprodukter, förutom material för punktprevalensmätningar (PPM) och markörbaserad journalgranskning (MJG), kommer att tas bort från SKR:s webbplats den 31 oktober 2023.

Vi vill uppmana alla som vill ha tillgång till produkterna för eget bruk att ladda ner dem före detta datum. Några av produkterna kan också beställas i tryckt form. Vilka produkter det handlar om framgår av bilagan.

Observera att inga produkter får publiceras på någon annan webbplats efter nedladdning, då bildrättigheterna är begränsade till publicering på SKR:s webbplats.
Läs mer här