Asylsökande och personer utan tillstånd

Information om vilka regler som gäller kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Målgrupper:

 • Asylsökande, det vill säga utländska medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol.
 • Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, det vill säga utländska medborgare som vistas i Sverige utan myndighetsbeslut eller författning. Det gäller personer som håller sig undan så att beslut om avvisning eller utvisning inte kan genomföras och personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas här. Personer vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig, omfattas inte.
 • Uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. En person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och viss ekonomiskt bistånd i Sverige.

  Direktivet gäller:

  • Ukrainska medborgare som var bosatta i Ukraina före 24 februari 2022
  • Personer med uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina
  • Familjemedlemmar till de två ovanstående

  För att omfattas av direktivet ska man ha lämnat landet den 24 februari eller senare. Vuxna måste också ha ett giltigt pass eller andra ukrainska id-handlingar

  Uppehållstillståndskort Ukraina - Migrationsverket

Hälso- och sjukvård

Här kan du läsa om vilka regler som gäller kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Hälsoundersökning

Här kan du läsa om den hälsoundersökning, som asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har rätt till.

Mer information

Här finns mer information om vilka regler som gäller kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

LMA-kort

LMA-kort utfärdas av Migrationsverket. LMA betyder Lagen om mottagande av asylsökande. Kortet är en tillfällig handling med foto som visar att personen är asylsökande i Sverige. Asylsökande ska uppvisa ett giltigt LMA-kort vid varje vårdkontakt, för att få tillgång till subventionerad vård enligt gällande bestämmelser. Om LMA-kort inte har hunnit utfärdas gäller kvitto på asylansökan.

LMA-nummer eller dossiernummer är ett unikt nummer för varje asylsökande. Numret finns på LMA-kortet eller kvittot på asylansökan och ska finnas med på fakturaunderlag, remisser etc.

Giltighetstiden på LMA-kortet finns endast noterat på kortet. Ett fullständigt personnummer kan ibland finnas på ett giltigt LMA-kort. Personen räknas trots det som asylsökande.

Nytt digitalt LMA-kort från den 1 januari 2022

Med start 1 januari 2022 inför Migrationsverket nya LMA-kort. De nya korten uppdateras digitalt och ger alltid aktuell information om giltighetstid.

På den nya generationens LMA-kort finns en QR-kod. Vem som helst med tillgång till en QR-läsare* kan direkt kontrollera kortets giltighetstid och om kortinnehavaren har rätt att arbeta, så kallat AT-UND. QR-koden ersätter den tidigare tryckta informationen så att den som vill kontrollera kortets giltighet inte behöver kontakta Migrationsverket.

QR-koden leder till en webbaserad uppslagstjänst som endast visar om kortet är giltigt och om kortinnehavaren har rätt att arbeta. Det finns ingen information om personuppgifter och det sker ingen lagring av information om vem som har gjort sökningarna.

Den som inte har möjlighet att använda QR-koden, kan göra samma sökning vi en webbadress som står på baksidan av det nya kortet. För att underlätta kontroll med hjälp av webbadressen kan ni göra ett bokmärke av webbadressens första del och fylla på med den sista unika teckenkombinationen för att slå upp ett nytt kort.

De gamla LMA-korten kommer succesivt att fasas ut, och under första halvåret 2022 kommer det att finnas två olika sorters kort i omlopp.

Exempel på LMA-kort för asylsökande i Sverige

*QR-läsare finns i alla moderna smarttelefoner och butikers handscanner.


LMA-kort för asylsökande - Migrationsverket

Kontakt

För regelverksfrågor kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer utan tillstånd:

asyl@vgregion.se