Hälsoundersökning

Här kan du läsa om den hälsoundersökning, som asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har rätt till.

Vad styr hälsoundersökningen?

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande med flera, står det att

 • hälsoundersökningen är ett erbjudande, som ska innehålla viss information
 • syftet är att uppmärksamma behov av vård och behov av smittskyddsåtgärder
 • hälsoundersökningen ska innefatta samtal, provtagning och kroppsundersökning 
 • samtal med barn ska anpassas och innefatta påverkan av andra familjemedlemmars hälsa
 • information ska ges om hur man kontaktar hälso- och sjukvård och tandvård
 • remittering till annan vårdgivare kan göras.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande med flera

Vem ska erbjudas en hälsoundersökning?

Följande barn och vuxna ska via primärvården erbjudas en kostnadsfri hälsoundersökning enligt lag

 • asylsökande
 • personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Undersökningen erbjuds när personerna själva uppsöker primärvården.

Även följande folkbokförda barn och vuxna, med fullständigt personnummer, har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning via primärvården om så önskas

 • kvotflyktingar
 • anknytningar till flyktingar
 • asylsökande som fått uppehållstillstånd men inte hunnit göra en hälsoundersökning under asyltiden
 • övriga barn som inte omfattas av bestämmelser om statlig ersättning, enligt regionalt beslut.

I samband med hälsoundersökningen

IGRA-test (Quantiferon) är ett blodprov som används för att påvisa latent tuberkulos och kan tas i samband med hälsoundersökningen av asylsökande med flera.
Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska sjukhuset - Quantiferon-TB

PKU-prov innebär screening av 24 ovanliga medfödda sjukdomar. Provet ingår i hälsoundersökningen av barn och unga under 18 år, där Socialstyrelsen rekommenderar att barn upp till 8 år genomgår detta prov. Det enda laboratorium i Sverige som screenar för dessa sjukdomar är PKU-laboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset.
Karolinska univeritetslaboratoriet - PKU-laboratoriet

Kostnadsfri kompletterande MPR-vaccination ska erbjudas vuxna asylsökande med flera i samband med hälsoundersökningen.

Stöd vid hälsoundersökningen

Som stöd och vägledning kring utförandet av hälsoundersökningen, finns en beslutad regional medicinsk riktlinje, RMR - Hälsoundersökning av asylsökande samt övriga berättigade. Dessutom finns sedan tidigare Socialstyrelsen rekommendationer samt praktisk handledning till alla vårdcentraler via Flyktingmedicinsk mottagning.
RMR - Hälsoundersökning av asylsökande samt övriga berättigade
Socialstyrelsen - Hälsoundersökning för asylsökande
1177 Vårdguiden - Flyktingmedicinsk mottagning, Göteborg

Att kalla till hälsoundersökning

Enligt förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, är Migrationsverket skyldig att lämna ut uppgifter om asylsökande till landstingen, så att vården ska kunna kalla till hälsoundersökning. Uppgifterna kan hämtas via Hälsoplan, ett IT-stöd för primärvården.
Migrationsverket - Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera 
Karta enligt närhetsprincipen
Vera Asyl (Hälsoplan)

Kallelser på olika språk

Erbjudandet om hälsoundersökning bör lämnas på ett språk som mottagaren förstår och kallelser på olika språk finns som vårdpersonal kan använda. Det finns även framtagna bildstöd på olika språk via KomHIT Flykting, som kan användas vid utskick av erbjudanden eller kallelser till hälsoundersökning.
Sveriges Kommuner och Regioner - Kallelse till hälsoundersökning på nio språk 
KomHIT Flykting - Bildstöd, kallelser och erbjudanden