Patientens val av vårdcentral

Förteckning vårdcentraler

Förteckning över alla valbara vårdcentraler samt deras kontaktuppgifter.

Valbara enheter (vgregion.se) 

Karta enligt närhetsprincipen

Nyfödda och nyinflyttade invånare listas automatiskt vid närmsta vårdcentral utifrån folkbokföringsadress tills de själva aktivt väljer vårdcentral. Vid uträkningen av närmaste vårdcentral tas hänsyn till vägnät, omkringliggande vårdcentraler och kommungränser.

Karta enligt närhetsprincipen

Förändringar i vårdval

Förteckningen nedan uppdateras varje månad. Den listar förändringar i vårdval som visar antalet listade per vårdcentral månadsvis under ett år tillbaka.  

Förändringar i vårdval