Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närområdesplan

Vårdenheterna inom Vårdval Vårdcentral har ett gemensamt närområdesansvar för invånarna. Med närområde avses den kommun eller stadsdel där vårdenheten är lokaliserad.

  • Gemensam närområdesplan ska upprättas där ansvarsfördelningen mellan vårdenheterna för gemensamma åtaganden framgår tydligt.
  • Kontaktperson för närområdesplanen ska utses.
  • Närområdesplanen och ”Överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården” se nedan, ska skrivas under och skickas till Västra Götalandsregionen.

Anvisning närområdesplan

Mall Närområdesplan 2022

Excelmall Antal platser kommunal hälso- och sjukvård

Underskrivna dokument mejlas till ansvarig kontaktperson för området, se adresser nedan.

Vid förändringar i närområdesplan

Förändringar och tillägg Närområdesplan 2022
Ifyllt dokument skickas till ansvarig kontaktperson nedan.

Kontaktpersoner

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 

Caroline Rådbring
caroline.a.radbring@vgregion.se  

Karin Overgaard
karin.overgaard@vgregion.se  

Hans Möller
hans.e.moller@vgregion.se  

Västra och södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Ann Norling Gustafsson
ann.norling-gustafsson@vgregion.se

Anna Aronsson
anna.aronsson@vgregion.se 

Susanne Gustafsson
susanne.gustafsson@vgregion.se

Östra och norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Malin Sköld
malin.skold@vgregion.se 

Lisa Juting
lisa.juting@vgregion.se  

Senast uppdaterad: 2022-09-01 11:57