Ungas psykiska hälsa, UPH – tilläggsuppdrag

Patienter och anhöriga hänvisas till 1177

Du har kommit Vårdgivarwebben med stöd och regler för vårdcentraler och andra vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen.

De vårdcentraler som har UPH-uppdraget hittar du via gröna länken nedan. Där finns även länkar till sidor som ger stöd och hjälp för unga som mår psykiskt dåligt.

Vårdcentraler med tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa 

Ungas psykiska hälsa (UPH) är ett tilläggsuppdrag som vårdcentraler kan ansöka om. 

Detta gäller:

  • Barn och unga med psykisk ohälsa – från förskoleklass till dagen personen fyller 18 år.
  • Vårdcentralen med tilläggsuppdraget erbjuder insatser i samarbete med personens listade vårdcentral.
  • Vid kontakttillfället görs en bedömning om vårdcentralen med tilläggsuppdraget kan erbjuda adekvat hjälp – i så fall erbjuds personen ett första besök. Därefter tas beslut om eventuell fortsatt behandling.

Vårdcentralen med tilläggsuppdraget bedömer och ger lämpliga insatser enligt stegvis vård som sträcker sig från råd om egenvård, via assisterad självhjälp, till individuella behandlingsinsatser utifrån individens aktuella behov.

Ta gärna del av foldrar, info-blad och filmer nedan på sidan

I övrigt – observera att sidan är för vårdgivare.

 


Primärvårdens uppdrag är att bedöma och ge lämpliga insatser enligt stegvis vård som sträcker sig från råd om egenvård, via assisterad självhjälp, till individuella behandlingsinsatser utifrån individens aktuella behov.

Ungas psykiska hälsa (UPH) ett tilläggsuppdrag inom Vårdval Vårdcentral

Utbildningar och nätverksträffar - UPH

Inom UPH finns löpande utbildningar för att öka kompetensen på vårdcentralerna att kunna erbjuda adekvata insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Utbildningarna är kostnadsfria och öppna för alla vårdcentraler i Västra Götaland.

Ansök om att bli vårdcentral med tilläggsuppdraget UPH

Bli vårdcentral med tilläggsuppdraget UPH med fördjupad kompetens för bedömning, behandling och konsultation inom primärvård för barn och unga med psykisk ohälsa.

Enhet vårdval och fördjupad uppföljning 
vgprimarvard@vgregion.se   


Vårdcentraler med tilläggsuppdrag – kontakt via 1177

Vårdcentraler med tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa – 1177 

Detta gäller:

  • Barn och unga med psykisk ohälsa – från förskoleklass till dagen personen fyller 18 år.
  • Vårdcentralen med tilläggsuppdraget erbjuder insatser i samarbete med personens listade vårdcentral.
  • Vid kontakttillfället görs en bedömning om vårdcentralen med tilläggsuppdraget kan erbjuda adekvat hjälp – i så fall erbjuds personen ett första besök. Därefter tas beslut om eventuell fortsatt behandling.

Vårdcentralen med tilläggsuppdraget bedömer och ger lämpliga insatser enligt stegvis vård som sträcker sig från råd om egenvård, via assisterad självhjälp, till individuella behandlingsinsatser utifrån individens aktuella behov.


Sara Salarvan

Implementeringsstöd