Dialogforum vårdvalen

I forumen förs dialog om avtalsfrågor som är specifika för Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral inom Västra Götalandsregionen. Syftet är att stärka partnerskapet med leverantörer som har avtal med regionen, tydligare inkludera dessa i hälso- och sjukvårdssystemet samt i utvecklingen inom vårdvalen.

Forumen består av representanter från leverantörssidan inom respektive vårdval, sex representanter som utses av Närhälsan och sex representanter från Primör. Ordförande är handläggare på Koncernkontoret med ansvar för Krav- och kvalitetsböcker för vårdvalen. I forumen förs dialog om avtalsspecifika frågor som är relevanta för flertalet vårdleverantörer inom avtalsformen. Möten hålls cirka 1 gång per kvartal, i första hand digitalt och fysiskt när det behövs.

Uppdragsbeskrivning Dialogforum Vårdval Rehab

Uppdragsbeskrivning Dialogforum Vårdval Vårdcentral

Anna Aronsson

Ordförande för Dialogforum Vårdval Vårdcentral

Telefonnummer

Lena Zetterberg

Ordförande för Dialogforum Vårdval Rehab

Telefonnummer