Hur uppstår ett lymfödem?

Om en mekanisk skada uppstått på lymfsystemets kärl eller dess lymfknutor blir den normala transportkapaciteten nedsatt. Lymfsystemet kan då inte alltid ta hand om eller öka sin transportkapacitet och den lymfpliktiga lasten ökar i vävnaden. Defekten kan vara medfödd (primär) eller orsakad av en känd skada (sekundär) och kan leda till svullnad som i förlängning kan orsaka ett lymfödem.

Lymfödem delas in i fyra olika stadier beroende på graden av förändringar i vävnaden:

  • Stadie 0: Subkliniskt stadium. Begynnande symptom som domningar, stickningar eller en upplevelse av spänningskänsla i vävnaden men utan synbar svullnad.
  • Stadie 1: Reversibelt stadium. En tydlig svullnad som är mjuk med pittingödem (tumavtryck i vävnaden). Volymökning som återgår till normalt omfång under natten. Behandling med KFÖ kan göra att det återgår till stadie 0.
  • Stadie 2: Spontant irreversibelt stadium. Vävnadsförändring i form av fibros, fettinlagring och mätbar volymskillnad. Huden är spänd och glansig och risk för erysipelas föreligger. Inget pittingödem kan framkallas i den fibrotiserade vävnaden. Stemmers tecken på tår eller fingrar.
  • Stadie 3: Lymfostatisk elefantiasis. Huden är mycket spänd och uppvisar degenerativa förändringar i form av exempelvis grava hudveck, papillomatosis, svamp och hyperkeratoser samt hyperpigmentering.