AsynjaVisph

AsynjaVisph är en vårdinformationstjänst som används för öppen- och slutenvård i stora delar av Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa samt Hjälpmedelscentralen i Västra Götalandsregionen. En tjänstekatalog erbjuds även för privata vårdgivare inom vårdval.

Aktuellt just nu

20240627
AsynjaVisph Sommarinformation

Nya patientavgifter i AsynjaVisph från 1 april

Samlad information om nya besöksmallar och nya taxor
Nya Besöksmallar och taxor i AsynjaVisph

20240625
Uppdaterad information - ny taxa kod för sjukvårdande behandling EU-kort Vårdval rehab som genererar 200kr
-   Kod A3 EU-kort Vårdval rehab 

20240513
Uppdaterad information i Nya Besöksmallar och taxor i AsynjaVisph 
-   Kod A2 Distansmöte Ljud/Bild övriga (vald enhet) 

Information om vårdinformationstjänsten AsynjaVisph

AsynjaVisph är en vårdinformationstjänst som används för öppen- och slutenvård i stora delar av Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa samt Hjälpmedelscentralen i Västra Götalandsregionen. Sedan hösten 2018 erbjuds även en tjänstekatalog för privata vårdgivare inom vårdval.  

Tjänsten består av flera it-komponenter som TakeCare, Vårdstatistik, LabCenter och MedRave. I tjänsten finns bland annat funktioner för patientadministration, diagnostik, journalföring samt ordination och förskrivning.  

Förvaltningen av AsynjaVisph hanteras av Tjänsteområde Primärvård. Förvaltningsorganisationen består av representanter från Närhälsan, Regionhälsan Habilitering & Hälsa, Hjälpmedelscentralen samt VGR IT. Förvaltningen arbetar för att kvalitetssäkra AsynjaVisph bland annat genom att skapa gemensamma rutiner, samordna förändringsbehov från verksamheten och följa utvecklingen inom vårdinformationsområdet.

Förvaltningen för AsynjaVisph i Västra Götalandsregionen ingår även i kundsamverkan med Region Stockholm, Region Dalarna och Region Gotland.