Smittskyddsanmälan i SmiNet

I anmälningssystemet SmiNet gör behandlande läkare en elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.