Pascal

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva samt beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sin medicin fördelad i påsar, dospatienter. Detta är en nationell applikation som ägs och förvaltas av INERA. Via koppling till receptregistret så syns patientens alla förskrivningar i Pascal (utom recept skrivna på gula receptblanketter).

Nuvarande dosleverantör är Apoteket AB. Regional medicinsk riktlinje, Dosexpedition, reglerar förutsättningar för användning av Dosexpedition.

Pascal levererar och hämtar information från olika  nationella register  på samma sätt som varje dosleverantör gör, detta betyder att dosleverantören inte ser vad som händer i Pascal hos användaren och kan därför inte supportera frågor som rör själv applikationen.

Support

Support kan behövas av olika skäl. Frågor utifrån hur man gör  i Pascal ansvarar VGR Support för. Andra frågor ansvarar Apoteket AB för.
Privata vårdgivare som har nätproblem vänder sig till sin egen IT support.

VGR Support
Tel 010-47 37 100
Ärendeanmälan via webben

Apoteket AB
Tel 010-447 74 99
Fax 018-501 135
apodos@apoteket.se

Aktuellt

Ny version av Pascal 2024-05-25


Ny version av Pascal 3.0 som är fullt anpassad till Nationella läkemedelslistan.
1 maj 2021 trädde Lag (2018:1212) om Nationell läkemedelslista (NLL) i kraft. Syftet med NLL är att ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel, det som idag gäller endast för dospatienter.

E-hälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett nytt register
som regleras av den nya lagen. Samtliga vårdinformations- och apotekssystem ska anpassas till att använda de nya tjänsterna för Nationella
läkemedelslistan under en s.k. övergångsperiod till 1 december 2025. E-hälsomyndighetens anpassningskrav ska följas av alla vårdinformationssystem, däribland Pascal.

Mer information: Pascalinformation från Inera - Ny version 25 maj

Sammanfattning nyheter Pascal 3.0 VGR

 


Kontakt

Funktionsbrevlåda för applikationen
ordinationforskrivning@vgregion.se

Kontaktperson verksamhet
Susanne Martinsson
Systemförvaltare
susanne.marie.martinsson@vgregion.se 

Kontaktperson verksamhet
Hanna Svensson
Samordnande systemförvaltare
hanna.m.svensson@vgregion.se 

Kontaktperson IT
Farhad Behray
IT Tjänsteansvarig
farhad.behray@vgregion.se

Kontaktperson för DOS avtal
Ulrika Eriksson Krebs
Avdelning specialiserad vård, läkemedel och medicintekniska produkter
ulrika.eriksson.krebs@vgregion.se