Regionala Hälsokontrollsystemet

Nyheter

Direktutskick HPV-självprov

Från och med 2023-06-13 använder Västra Götalandsregionen direktutskick HPV-självprov som primärt provtagningssätt. Detta innebär att ditt självprov kommer direkt hem till din brevlåda, utan att behöva göra en beställning som tidigare. 

Självprov kan också lämnas ut på barnmorskemottagning via personfliken i RHKS.

Systemet för Hälsokontroller är en generell plattform som ska kunna användas av flera olika typer av hälsokontroller. Den består av tre olika delar: Urval, Kallelsesystem och webbtidbok.

 • Urvalet är den del av systemet som ger information som underlag för prognoser samt väljer ut de personer som ska kallas.
 • Kallelsesystemet är den administrativa delen av systemet där prognoser kan tas fram, scheman registreras, kallelser genereras.
 •  Webbtidboken, det är en publik webbapplikation där kallade personer kan logga in och om-eller avboka sin tid.

Användningsområden av RHKS

 • Cellprovsscreening
 • Bukaortascreening
 • Webbtidbok Cellprov, Bukaorta, Mammografi (för invånare)
 • Webbtidbok Ultraljud (för vårdgivare)

Ansöka om behörighet

Ansvarig linjechef/ansvarig beställare skickar ett mail med följande uppgifter till objektspecialist verksamhet regionala.halsokontrollsystemet@vgregion.se

 • VGR id
 • Namn
 • HSA-id
 • Mottagning behörighet gäller
 • Ange behörighet som provtagare eller schemaläggare
 • När ska behörigheten starta

Support

Regionens kallelsekansli

Kallelseskansliet jobbar enbart med Regionhälsans mottagningar som utför cellprovsscreening.

Support användare, schemaläggare, behörigheter och statistik:

rh.kallelsekanslietgck@vgregion.se

Support patienter:

Patienttelefonnummer 010 - 4733910

Kontaktpunkten 1

Kontaktpunkten 1 jobbar enbart med mottagningar som utför bukaortascreeningen

kontaktpunkten.su@vgregion.se 

Patienttelefonnummer 031-3422400  

Objektspecialist Verksamhet

regionala.halsokontrollsystemet@vgregion.se

Helena Seth, Josefin Gustavsson Rosengren & Lina Olofsson

Utvecklingsfrågor, funktionssupport samt behörigheter.

Vid felanmälan kontakta VGR IT