It-stöd för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Här är de gemensamma it-stöden för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

It-stöd för Vårdval Vårdcentral

Vårdenheterna får direkt tillgång till VGPV it-stöd med dess olika funktioner som vårdvalssökning, ersättningsunderlag, rapporter, filleverans med mera. Vårdenheten betalar inte för denna tjänst.

Manual för it-stöd Vårdval Vårdcentral

It-stödet kräver en vanlig webbläsare och eTjänstekort. Var noga med att sätta i ditt eTjänstekort innan du går till adressen.

Vårdvals-/sökfunktioner

Vårdenheterna får tillgång till vårdvalsfunktionen för att själva söka och registrera vårdval.

Ersättningsunderlag

Enheten får i mitten av varje månad tillgång till sitt ersättningsunderlag. Där framgår vilken ersättning som betalas ut i slutet av månaden. En förutsättning är att enheten har godkänt underlaget (Se tidplan i it-stödet).

It-stöd för offentlig verksamhet

It-stöd för privat verksamhet

Vårdval Rehab

It-stödet kräver en vanlig webbläsare och eTjänstekort. Var noga med att sätta i ditt eTjänstekort innan du går till adressen.

Manual till Nya it-stödet Vårdval Rehab

Närmaste rehabenhet

Närmaste rehabenhet hittar du på kartan här

Ersättningsunderlag

Enheten får i mitten av varje månad tillgång till sitt ersättningsunderlag. Där framgår vilken ersättning som betalas ut i slutet av månaden. En förutsättning är att enheten har godkänt underlaget.

It-stöd för offentlig verksamhet

It-stöd för privat verksamhet via Sjunet