Sesam LMN

Sesam LMN hanterar förskrivning av de läkemedelsnära produkterna för diabetes, inkontinens, stomi och nutrition. Läkemedelsnära produkter ansvarar för drift och support.

Sesam LMN

Information och länkar till Sesam LMN finns på webbsidan för läkemedelsnära produkter, LMN.

Sesam LMN