Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bild- och Funktionsregistret, BFR

Aktuellt

Driftsinformation 20220530
Det pågår en planerad driftsättning av en redundant Validation Gateway i tjänsten. Den nya lösningen innebär att BFR-tjänsten kommer vara mer rustad för att hantera eventuella driftstörningar i HL7-trafiken.
Alla BFR-system som skickar HL7-trafik in mot BFR fasas in ett efter ett i den nya lösningen. Det är en efterlängtad förbättring som tagit lång tid att bygga. Hittills har införandet har gått mycket bra utan störningar för verksamheterna. Hela driftsättningen beräknas vara klart 9 juni.

Informationsvisaren 20220530
Det förbättrade uthoppet från Asynja Visph till BFR:s informationsvisare har utvecklats och behöver nu testas innan det kan produktionssättas. För slutanvändaren innebär det att man slipper välja certifikat för att få åtkomst till Informationsvisaren vid själva uthoppet. När det förbättrade uthoppet är produktionssatt för Asynja Visph planeras det för att även sätta upp samma uthopp från Melior till Informationsvisaren.

Samarbete pågår med FVM-projektet att få till ett uthopp från Millenium.
Projektet för Informationsvisaren fortgår. Planen är att göra mindre förbättringar i användargränssnittet. Informationsvisaren ska även uppgraderas till en nyare version. Den nya versionen kommer först ligga i testmiljön för utvärdering. Till hösten kommer våra slutanvändare ta del av den nya versionen.

Arbete pågår att få till spärrtjänst för privatavårdgivare i Informationsvisaren. Målet är att spärr hos privata vårdgivare inom radiologi ska kunna beställas via 1177.

AdminPortal 20220530
Ny version är produktionsatt sedan drygt två månader. För systemadministratörerna innebär det nu att de endast ser information i fliken DICOM-rättning. Rättning XDS och HL7 är numera dold.

En ny funktion för DICOM-sändning håller på att sättas upp. Funktionen ska användas för export av undersökningar till andra vårdgivare utanför VGR där det finns en vårdrelation och där det efterfrågas/beställs information från VGR för fortsatt vård och behandling av patient.

Samverkanstjänsten 20220530
Inget nytt

Bild- och Funktionsregistret, BFR, är ett nav för lagring och distribution av medicinsk bild, (bilder med tillhörande dokumentation). Förutom arkivtjänsten finns webbapplikationer för informationsvisning, samarbete och administration.

Nuvarande tjänst är en vidareutveckling av första upplagan BFR som etablerades redan 2008. 
 
Arkivet är främst nav för all radiologisk verksamhet inom Västra Götaland, både offentlig och privat verksamhet, folktandvården inkluderad. De lagrar all sin produktion av medicinsk bild i BFR samt får åtkomst till informationen i BFR via sina anslutna produktionssystem.                                                        
VGR:s intention och strategi är att all typ av medicinsk bild i framtiden ska lagras och distribueras via BFR. Som ett steg i den riktningen lagras och distribueras sedan våren 2021 även regionens kardiologiska ultraljudsundersökningar via tjänsten.


BFR innefattar följande komponenter; 

  • Bastjänst: Detta är BFR:s kärnkomponent. Bastjänsten är ett VNA, Vender Neutral Archive, som har funktionalitet för lagring och distribution av stora mängder DICOM bilder och tillhörande RIS information (HL7). De BFR-anslutna produktionssystemen både lagrar och hämtar information kontinuerligt från arkivet för att kunna bedriva daglig diagnostisk verksamhet. Arkivet tar löpande emot statusuppdateringar av remisser, undersökningar och svar från de anslutna systemen. Arkivet innehåller ca 40 miljoner undersökningar. Den lagrade informationen är basen för de övriga BFR-tjänsterna. Bastjänsten har även kapacitet att lagra och distribuera non-DICOM. 
  • Informationsvisaren: En webbapplikation som ger åtkomst till bilder och tillhörande information. Bildvisaren stödjer funktionalitet för enklare granskning av stillbild, 3D volymer och rörlig bild.  Applikationen ger även möjlighet att följa status från beställd remiss till signerat svar för en given patient. Applikationen är i huvudsak ämnad för kliniker som i sitt dagliga arbete behöver åtkomst till medicinsk bild (och tillhörande bildinformation). Via visaren har användaren åtkomst till både DICOM och HL7-information.
  • Samverkanstjänsten: En webbapplikation för samverkan inom diagnostisk verksamhet. Tjänsten används av administratörer inom radiologin för att skicka utförda undersökningar för distansgransking av annan utförare samt för att flytta remiss till annan utförare.
  • Administrationsportalen: En webbapplikation för systemförvaltning BFR och lokala administratörer för de BFR-anslutna bildproducerande verksamheterna. Den används främst för rättning och komplettering av metadata som ska följa med en undersökning enligt överenskommen informationsspecifikation.Bild över system och funktioner i BFR (Bild- och Funktionsregistret) 
Klicka på bilden för att få den större samt läs mer om bilden genom att expandera fältet nedan

Bilden beskriver tjänsten BFR. Databasen är själva navet för både produktion och konsumtion av medicinsk bild. I databasen finns främst all radiologisk bildinformation som producerats inom Västra Götalandsregionen. Bilden illustrerar också tillhörande applikationer och flöden som är kopplade till tjänsten. 

Senast uppdaterad: 2021-08-25 11:01