Bild- och Funktionsregistret, BFR

Aktuellt

Driftsinformation 20231012

BFR:s arkiv kommer att uppgraderas. Uppgraderingen sker i två steg.                          

Först det ena datacentret sedan det andra

 • 24 oktober med start kl 08:30
 • 31 oktober med start kl 08:30

Påverkan drift 2023-10-24

 • Ingen påverkan på lagring och hämtning av undersökningar från BFR för BFR anslutna system
 • Informationsvisaren kommer inte vara tillgänglig
 • Sändningar i Samverkanstjänsten ska pausas.

Test och validering utförs av BFR leverantör och BFR förvaltningen med start ca kl 13:00

Påverkan drift 2023-10-31

 • Ingen påverkan på lagring och hämtning av undersökningar från BFR för BFR anslutna system
 • Sändningar i Samverkanstjänsten ska pausas.

Test och validering utförs av BFR leverantör och BFR förvaltningen med start ca kl 10.

Uppdaterad driftsinformation finns tillgänglig via VGR Serviceportal, IT nytt.
Startsida - VGR serviceportal

Informationsvisaren 20231012

Ytterligare en bugg har identifierats.

Vad händer-och när: När användaren tittar på svaren i DICOM visaren visas svarsrapporterna default i fel tidsordning.

Det kan innebära att ett tilläggsvar inte visas default när rapporten öppnas

Workaround:

 1. Användaren ombedes att läsa CDA rapporten i stället för DICOM Svars SR. Den senaste rapporten visas alltid default i fältet som visar CDA rapporterna

  blobid3.png
 2. Alternativt om man är van att läsa DICOM Svars SR välja att öppna alla rapporterna en och en som finns tillgängliga i serieväljaren

  blobid4.png

Informationsvisaren 20230908
Det har identifierats två buggar i informationsvisaren. En bugg kopplad till uppgraderingen och en kopplad till en förändring.

Bugg 1:
Vad händer: Ibland går det inte att öppna upp DICOM bilder trots att det finns bilder lagrade i BFR. Meddelande som visas ” Inget sökresultat”
Inträffar: När man försöker öppna en remiss med två undersökningar och man tryckt på kedjan som länkar samman remissens objekt.
Hur ser det ut: CDA rapporten öppnas upp men bilderna laddas inte utan det kommer upp ett meddelande ” Inget sökresultat”
Workaround: Kryssa ner alla öppna CDA.er och bildfönstret. Klicka endast på image raden för önskad undersökning
Påverkar vem: Alla som öppnar undersökningar i IV
Övrigt: GE håller på att analysera felet och kommer jobba med ärendet under dagen. Troligen en konfigurationsändring som saknas efter uppgraderingen

blobid0.png

Bugg 2:
Vad händer: I händelsevyn där användaren kan få en statusuppdatering om en remiss syns inga statusar från Evidia trots att de utfört en undersökning och den är klar
Inträffar: När användaren letar efter status på en Evidia remiss i händelsevyn
Hur ser det ut: Inga Evidia remisser visas i händelsevyn
Workaround: I Patient timeline går det att se CDA rapporter och bilder från Evidia. Första CDA dokument skapas när remissen är mottagen hos den producerande enheten. CDA uppdateras vid vissa statusuppdateringar
(Remiss mottagen, bokad, genomförd, Signerad eller avbruten)
Påverkar vem: Alla som har behov av att följa Evidia statusar
Övrigt: CGi håller på att felsöka. Felet beror på en förändring i Evidia flödet i ena BFR databasen

Leverantören jobbar på att lösa buggarna.


AdminPortal 20231012
Inget nytt

Samverkanstjänsten 20231012
Inget nytt

Bild- och Funktionsregistret, BFR, är ett nav för lagring och distribution av medicinsk bild, (bilder med tillhörande dokumentation). Förutom arkivtjänsten finns webbapplikationer för informationsvisning, samarbete och administration.

Nuvarande tjänst är en vidareutveckling av första upplagan BFR som etablerades redan 2008. 
 
Arkivet är främst nav för all radiologisk verksamhet inom Västra Götaland, både offentlig och privat verksamhet, folktandvården inkluderad. De lagrar all sin produktion av medicinsk bild i BFR samt får åtkomst till informationen i BFR via sina anslutna produktionssystem.                                                        
VGR:s intention och strategi är att all typ av medicinsk bild i framtiden ska lagras och distribueras via BFR. Som ett steg i den riktningen lagras och distribueras sedan våren 2021 även regionens kardiologiska ultraljudsundersökningar via tjänsten.


BFR innefattar följande komponenter; 

 • Bastjänst: Detta är BFR:s kärnkomponent. Bastjänsten är ett VNA, Vender Neutral Archive, som har funktionalitet för lagring och distribution av stora mängder DICOM bilder och tillhörande RIS information (HL7). De BFR-anslutna produktionssystemen både lagrar och hämtar information kontinuerligt från arkivet för att kunna bedriva daglig diagnostisk verksamhet. Arkivet tar löpande emot statusuppdateringar av remisser, undersökningar och svar från de anslutna systemen. Arkivet innehåller ca 40 miljoner undersökningar. Den lagrade informationen är basen för de övriga BFR-tjänsterna. Bastjänsten har även kapacitet att lagra och distribuera non-DICOM. 
 • Informationsvisaren: En webbapplikation som ger åtkomst till bilder och tillhörande information. Bildvisaren stödjer funktionalitet för enklare granskning av stillbild, 3D volymer och rörlig bild.  Applikationen ger även möjlighet att följa status från beställd remiss till signerat svar för en given patient. Applikationen är i huvudsak ämnad för kliniker som i sitt dagliga arbete behöver åtkomst till medicinsk bild (och tillhörande bildinformation). Via visaren har användaren åtkomst till både DICOM och HL7-information.
 • Samverkanstjänsten: En webbapplikation för samverkan inom diagnostisk verksamhet. Tjänsten används av administratörer inom radiologin för att skicka utförda undersökningar för distansgransking av annan utförare samt för att flytta remiss till annan utförare.
 • Administrationsportalen: En webbapplikation för systemförvaltning BFR och lokala administratörer för de BFR-anslutna bildproducerande verksamheterna. Den används främst för rättning och komplettering av metadata som ska följa med en undersökning enligt överenskommen informationsspecifikation.Bild över system och funktioner i BFR (Bild- och Funktionsregistret) 
Klicka på bilden för att få den större samt läs mer om bilden genom att expandera fältet nedan

Läs mer om bild över system och funktioner i BFR

Bilden beskriver tjänsten BFR. Databasen är själva navet för både produktion och konsumtion av medicinsk bild. I databasen finns främst all radiologisk bildinformation som producerats inom Västra Götalandsregionen. Bilden illustrerar också tillhörande applikationer och flöden som är kopplade till tjänsten.