Personuppgiftstjänster i VGR

Här beskrivs vilka möjligheter och krav som finns när det gäller att kunna få åtkomst och tillgång till personuppgifter via Västra Götalandsregionen (VGR).

Det är enbart privata vårdgivare med avtal med VGR som kan få tillgång till personuppgifter. Vid osäkerhet om ni har ett gällande vårdavtal eller om ni vill teckna avtal med VGR, kontakta operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, operativ.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se

Åtkomst för användare, och avslut

Privata vårdgivare med VGR-avtal kan få åtkomst till personuppgifter via Ineras användargränssnitt.

Läs mer och ansök om åtkomst/avslut för användare

Systemintegration

Privata vårdgivare med behov av systemintegration till personuppgiftstjänst kan kontakta Koncernstab digitalisering, personuppgiftstjanster@vgregion.se

Information

Behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen - webbplats
Avregistreringsorsak "Falsk identitet".pdf
Skyddade personuppgifter från Skatteverket - Regional riktlinje 2022-2027

Vägledning för offentliga aktörers hantering av skyddade personuppgifter, (Skatteverkets webbplats)

Personuppgiftstjänsten Inera - här finns bland annat nyheter och uppdateringar i tjänsten

Ny Personuppgiftstjänst VGR - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Kontakt

Vid frågor, om till exempel kostnader, kontakta personuppgiftstjanster@vgregion.se.

Kontakt för kommuner

Karl Fors
E-post: karl.fors@vastkom.se
Mobil: 072-566 30 70

Kontakt för privata vårdgivare

E-post: koncernkontoret.sis-funktion.privatavardgivare@vgregion.se