Dataleveranser

Beskrivning av de dataleveranser till Västra Götalandsregionen som vårdgivare inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab ska göras en gång i månaden.

Journalsystem

Krav- och kvalitetsboken ställer inga krav på vilket journalsystem du ska använda. Däremot finns det krav på vilka filerna som kan skickas till ersättningssystemet. Om ditt journalsystem kan leverera en fil enligt nedanstående filspecifikation betyder det att du kan använda ditt journalsystem. Kontakta leverantören av journalsystemet för information om ditt journalsystem klarar av att lämna data enligt specifikationen.

Filspecifikation för Vårdval Vårdcentral

Filspecifikationer för Vårdval Rehab

Leverans av fil enligt filspecifikation

Filen levereras de första tre vardagarna varje månad. Den tredje dagen stänger filinlämningen klockan 15:00. Den tajta tidplanen beror på att filen, efter att den skickats in, ska bearbetas i flera led för att till slut ge ersättning. Kedjan innehåller andra viktiga system inom VGR så en dags försening kan påverka många helt skiljt från Vårdval Vårdcentral eller Vårdval Rehab.

Asak för Vårdval Vårdcentral

För Vårdval Vårdcentral ska även en Asak-fil levereras. Den levereras tillsammans med journalfilen och på samma plats följer samma leveransplan. Filspecifikationen hittar du nedan. I den finns även information om råd.

Filspecifikation för B-filen

Information om Asak och kvalitetsdata hittar du nedan.

Medicinsk kvalitet

Lathundar till filuppladdningen

Lathund för filuppladdning - Vårdval Vårdcentral

Lathund för filuppladdning - Vårdval Rehab

Besöksregistrering Vårdval Rehab

Nedan finns en beskrivning hur besöken kodas i redovisningsfilen som skickas till VGR. Observera att frågor om hur du registrerar i ditt journalsystem får du ta med din leverantör. Detta gäller endast kodning i redovisningsfilen.

Besöksregistrering Vårdval Rehab 2024

Besöksregistrering Vårdval Vårdcentral

Registrering i journalprogram inom Vårdval Vårdcentral

Registrering av distanskontakter Vårdval Vårdcentral

ASAK - indikatorer

AUDIT-formulär

Åtgärdskoder i Vårdval Vårdcentral

Län- och kommunkoder i särskilda fall 

För mer information om vårdinformatik, till exempel begrepp, termer och diagnos- och åtgärdskoder, finns att läs här.