Sexuell hälsa i Primärvården – fokus hiv/STI

Denna webbutbildning vänder sig till dig som möter patienter där hiv- och STI-provtagning kan vara aktuellt, till dig som utför provtagningen och till dig som smittspårar.

Utbildningen innehåller riktlinjer, förhållningssätt och arbetsmetoder om hur du kan arbeta med SRHR, med fokus på hiv/STI-provtagning och smittspårning. Utbildningen sammanfattar även information om det senaste inom hiv/STI samt hur du kan agera för ett gott och inkluderande bemötande till patienten utifrån ett rättighetsperspektiv.

Utbildningens upplägg:

  • Del 1 - Utbildningsinformation
  • Del 2 - SRHR/MR
  • Del 3 - STI, när ska vi tänka på det?
  • Del 4 - STI, hur gör vi?
  • Del 5 - Smittspårning
  • Del 6 - Utvärdering

Varje del tar omkring 15 till 30 minuter. Utbildningen i sin helhet tar två till tre timmar. Du styr själv om du vill ta del av hela utbildningen eller om du önskar ta del av valda delar. Under fördjupad information har du möjlighet att mer ingående öka dina kunskaper.

Gör utbildningen: Utbildningen hittar du i Lärportalen Sexuell hälsa i Primärvården- fokus på hiv/ STI (vgregion.se)
Observera: För att ta del av utbildningen måste du logga in. Om du inte är anställd i VGR behöver du skapa ett konto vid inloggning.