Välkommen till VGR Akademin

VGR Akademin är en regiongemensam verksamhet för kompetensutveckling, pedagogik och lärande. Vi finns till för alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen (VGR). Vi samordnar och driver regiongemensam kompetensutveckling för medarbetare och chefer och är ett kunskapsstöd för kompetensutveckling och lärande i VGR. 

Vill du komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter

Lärportalen

I Lärportalen hittar du de utbildningar som du som anställd i VGR har tillgång till.

Aktuellt