Tillgänglighetsredogörelse

Västra Götalandsregionen (regionstyrelsen) står bakom den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur vgregion.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vgregion.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format. Du kan också skicka e-post till vgrakademin@vgregion.se. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Bristande förenlighet med lagkraven

Här beskrivs de delar som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängliga. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Problem vid användning utan syn eller med nedsatt syn

Generellt

 • Det finns bilder och diagram som saknar alternativtext.
 • Det finns bilder med text som saknar alternativtext.
 • Det finns filmer som saknar syntolkning.
 • Det finns filmer som saknar textning.
 • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.
 • Det finns rubriker som är felformaterade eller i ologisk ordning.
 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
 • Det finns sidor där navigering och menyer inte är konsekvent.

Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk

Generellt

 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
 • Det finns sidor där språket är svårt att begripa.
 • Det finns sidor där navigering och menyer inte är konsekvent.

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

Generellt

  • Det finns filmer som saknar textning.

Hur vi testat webbplatsen 

Löpande kontroller av tillgängligheten på vgregion.se görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester. 

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 17 maj 2018.

Redogörelsen uppdaterades den 21 december 2023.