Våra verksamheter

VGR Akademin erbjuder och skapar förutsättningar för kompetensutveckling och lärande av högsta kvalitet till medarbetare och chefer i VGR. Behöver du stöd vid rekrytering av utlandsutbildade, hjälp att utveckla en ny utbildning eller har du kanske funderingar kring pedagogik? Då ska du kontakta oss. Nedan kan du se vad vi kan hjälpa dig med.

Chefsutveckling och rekrytering

Västra Götalandsregionen erbjuder Regiongemensamma chefsutvecklingsprogram som riktar sig till alla chefer och är anpassade till olika nivåer i chefsrollen

Läkare under utbildning

VGR Akademin stödjer förvaltningarna att ta ansvar för och utveckla utbildningsuppdraget så att utbildningen från läkarexamen till färdig specialist håller en hög och likvärdig kvalitet i regionen.​ Här finns information om AT, BT och ST i VGR.

Lärportalsteamet

Lärportalsteamet leder och styr arbetet med Lärportalen. Teamet arbetar bland annat med att utveckla och producera utbildning och konsultera verksamheterna vid utveckling av kompetensutvecklingsinsatser.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att erbjuda och skapa förutsättningar för jämlik, tillgänglig och kvalitetssäkrad kompetensutveckling och lärande i VGR.

Läs mer om vårt uppdrag