Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Inriktning för kompetensutvecklingsutbud och obligatoriska utbildningar

Från och med 2022 beslutar HR-direktören årligen om inriktningen för det regiongemensamma kompetensutvecklingsutbudet. Detta görs för att VGR ska kunna möta kompetensutvecklingsbehov i organisationen. Det är viktigt för att VGR ska nå mål och uppdrag. HR-direktören beslutar också om vilka regiongemensamma utbildningsprogram, certifieringar och enskilda utbildningar som ska vara obligatoriska för medarbetare och chefer.

Inriktning och obligatoriska utbildningar 2023

Inriktning

Följande är inriktningen för det regiongemensamma kompetensutvecklingsutbudet 2023:

 • Digitalisering
 • Organisationskultur och ett sammanhållet VGR
  • Styrning och ledning som skapar förutsättningar för tillit
  • Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
  • Förändringsledning
 • Hållbar utveckling
 • Ett hållbart arbetsliv

Obligatoriska regiongemensamma utbildningar

För samtliga medarbetare

 • Introduktionsutbildning för samtliga nya medarbetare
 • Offentlighet, sekretess och informationshantering
 • Brandskyddsutbildning och släckövning
 • Hållbarhet - för varje människa och för vår planet
 • Digital informationssäkerhet för alla

För medarbetare och chefer hälso- och sjukvård

 • Informationssäkerhet, inriktning hälso- och sjukvård

För chefer

 • Oegentligheter: Mutor, jäv och andra intressekonflikter
 • Arbetsmiljöutbildning för nyanställda chefer

För att göra det enklare att hitta och följa upp läggs utbildningarna automatiskt till under medarbetare och chefers pågående lärande i Lärportalen.

Förvaltningar och bolag kan ta beslut om ytterligare utbildningar som ska vara obligatoriska för de egna medarbetarna.

Senast uppdaterad: 2023-01-03 09:14