Skapa utbildning

Kompetensutvecklingsinsatser ska stärka möjligheten att nå verksamhetens mål. Därför är det viktigt att identifiera vilka utmaningar en kompetensutvecklingsinsats ska bidra till att lösa, det vill säga vilka kompetenser behövs för att klara verksamhetens mål. Precis som när vi ska ta oss mellan två platser behöver vi börja med slutet av vår resa – Vart ska vi? Vad är vårt mål? Först när vi vet vart vi ska, kan vi börja titta på den bästa vägen dit och hur kompetensutvecklingen ska ske.

Skapa utbildning - steg för steg

En strukturerad process för utbildningsplanering som fokuserar på målgruppens och verksamhetens behov och mål. Processen består av flera faser: analysera, designa, utveckla, genomföra, utvärdera och avsluta .

Ramavtal och avrop

Här kan du läsa mer om de ramavtal VGR Akademin ansvarar för som rör utbildning.