VGR i sociala medier

Lista över verksamheter och projekt som finns i social media. Ta gärna kontakt via länken längst ner om du ser något felaktigt, eller vill komplettera listan.

Kommenteringsregler för våra besökare på sociala medier

Västra Götalandsregionens riktlinjer för sociala medier

Huvudkonton

Vård och hälsa

Folktandvården

Habilitering & Hälsa

Hälsan och Stressmedicin

NU-sjukvården

Närhälsan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjukhusen i Väster

Skaraborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus

Regionhälsan

Regionhälsan - ungdomsmottagningar på Instagram

Kollektivtrafik och hållbart resande

Film i Väst

Kulturförvaltningen

Göteborgs Symfoniker och Konserthuset

Kulturnämnden 

Regionteater Väst

Turistrådet Västsverige

Regional utveckling

Utbildning

Naturbruk

Västra Götalandsregionen övrigt

Kontakta oss

Det är enheten Press och media på Koncernkontoret som ansvarar för innehåll och uppdateringar på den här sidan. Kontakta oss genom att mejla pressochmedia@vgregion.se.