Säkerhet och beredskap

Säkerhet

Här hittar du information om VGR:s arbete med säkerhetsfrågor.

Beredskap

Här hittar du information om VGR:s arbete med krisberedskap.

 

Kontakt

Säkerhet och beredskapsfrågor - Kontakt med oss gällande frågor om säkerhet och beredskap

 

 

Anders Falkeby

Avdelningschef

Telefonnummer

Carina Jagenäs

Samordnare

Telefonnummer