Om VGR Akademin

VGR Akademin är en regiongemensam verksamhet för kompetensutveckling, pedagogik och lärande. Vi bildades i augusti 2016 och finns på VGR Campus Nya Varvet. Vårt uppdrag är att erbjuda och skapa förutsättningar för jämlik, tillgänglig och kvalitetssäkrad kompetensutveckling och lärande i VGR.​

I VGR Akademin ingår idag

 • PLUS, VGR:s introduktionsprogram för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal
 • Regionövergripande studierektor för läkare under utbildning
 • Utbildningsenheten för specialistutbildning av psykologer
 • Lärportalsteamet
 • Strategisk kompetensutveckling
 • Chefsutvecklingsteamet
 • VGR Språkteam

I vårt uppdrag ingår bland annat

 • Kunskapsstöd och kvalitetssäkring
  • Planerar, samordnar och genomför och kvalitetssäkrar regiongemensam kompetensutveckling.
  • Är ett kunskapsstöd för planering, genomförande och uppföljning
  • Pedagogiskt stöd
 • Att vara ett pedagogiskt stöd för lärmiljö och läraktiviteter och leder och samordnar pedagogiska verktyg och användarstöd.
 • Samarbete och nätverk
  • Är ett stöd för regionala nätverk för kompetensutveckling
  •  
  • Har kontakter med aktörer inom kompetensutvecklingsområdet
 • Yrkes- och målgruppsspecifik kompetensutveckling och utbildning
  • Till exempel: stöd och introduktion av utlandsutbildad vårdpersonal, språkundervisning för befintliga och blivande medarbetare, regiongemensamma chefsprogram, specialistutbildning för psykologer och samordning av läkare under utbildning

Välkommen att kontakta oss!

Det här är VGR Akademin

Syntolkning film Det här är VGR Akademin

Filmen är bild och textbaserad. Bilderna visar bland annat medarbetare i olika delar av VGR:s verksamheter. Texten säger:

Du har kanske sett namnet VGR Akademin dyka upp lite här och var men vet du vad vi jobbar med?

Vi jobbar med utbildning och kompetensutveckling i VGR. För oss är det viktigt att kompetensutveckling får effekt i verksamheten.

Vår arbete innebär till exempel att vi:

 • Gör det möjligt för psykologer att specialisera sig
 • Ger utlandsutbildad vårdpersonal språkutbildning och introduktion till svensk hälso- och sjukvård
 • Samordnar studierektorsnätverket för AT-, ST- och BT-läkare
 • Samordnar kompetensutveckling från Omställningsfonden
 • Identifierar chefskandidater och ger stöd vid rekrytering samt jobbar med chefsutveckling genom bland annat utbildningar för chefer

Vi stödjer VGR:s verksamheter i att planera och arbeta med kompetensutveckling och kan till exempel hjälpa till när ni vill skapa en utbildning, avropa från VGR:s ramavtal för regiongemensamma eller digitala utbildningar eller bolla frågor om utbildning och kompetensutveckling.

Vi håller ihop arbetet med regiongemensamma utbildningar och ser till att de utbildningar du behöver finns i Lärportalen.

Vi arbetar helt enkelt för att skapa förutsättningar för en bra, effektiv och samordnad kompetensutveckling för VGR:s medarbetare.

Välkommen att kontakta oss på vgrakademin@vgregion.se

Eller besök vår hemsida: www.vgregion.se/vgrakademin

Vi hörs!