Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om VGR Akademin

VGR Akademin är en regiongemensam verksamhet för kompetensutveckling, pedagogik och lärande. Vi bildades i augusti 2016 och finns på VGR Campus Nya Varvet. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för bra, effektiv och samordnad kompetensutveckling för medarbetarna i Västra Götalandsregionen.

I VGR Akademin ingår idag

 • PLUS, VGR:s introduktionsprogram för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal
 • Regionövergripande studierektor för läkare under utbildning
 • Utbildningsenheten för specialistutbildning av psykologer
 • Lärportalsteamet
 • Strategisk kompetensutveckling
 • Chefsutvecklingsteamet

Vårt uppdrag är att

 • stödja implementeringen av riktlinjen för kompetensutveckling och lärande
 • vara ett kunskapsstöd för förvaltningar och verksamheter om hur kompetensutveckling kan organiseras och genomföras
 • ansvara för att samordna och driva regiongemensam utbildning för medarbetare och chefer i VGR
 • samordna arbetet med kompetensutveckling i VGR
 • tillsammans med förvaltningarna utveckla ett arbetssätt för planering och uppföljning av kompetensutveckling på region-, förvaltnings- och verksamhetsnivå
 • stötta regionala nätverk som arbetar med kompetensutveckling i VGR
 • utveckla nätbaserat lärande som en del i en systematisk kompetensutveckling

Välkommen att kontakta oss!

Det här är VGR Akademin

Filmen är bild och textbaserad. Bilderna visar bland annat medarbetare i olika delar av VGR:s verksamheter. Texten säger:

Du har kanske sett namnet VGR Akademin dyka upp lite här och var men vet du vad vi jobbar med?

Vi jobbar med utbildning och kompetensutveckling i VGR. För oss är det viktigt att kompetensutveckling får effekt i verksamheten.

Vår arbete innebär till exempel att vi:

 • Gör det möjligt för psykologer att specialisera sig
 • Ger utlandsutbildad vårdpersonal språkutbildning och introduktion till svensk hälso- och sjukvård
 • Samordnar studierektorsnätverket för AT-, ST- och BT-läkare
 • Samordnar kompetensutveckling från Omställningsfonden
 • Identifierar chefskandidater och ger stöd vid rekrytering samt jobbar med chefsutveckling genom bland annat utbildningar för chefer

Vi stödjer VGR:s verksamheter i att planera och arbeta med kompetensutveckling och kan till exempel hjälpa till när ni vill skapa en utbildning, avropa från VGR:s ramavtal för regiongemensamma eller digitala utbildningar eller bolla frågor om utbildning och kompetensutveckling.

Vi håller ihop arbetet med regiongemensamma utbildningar och ser till att de utbildningar du behöver finns i Lärportalen.

Vi arbetar helt enkelt för att skapa förutsättningar för en bra, effektiv och samordnad kompetensutveckling för VGR:s medarbetare.

Välkommen att kontakta oss på vgrakademin@vgregion.se

Eller besök vår hemsida: www.vgregion.se/vgrakademin

Vi hörs!

Senast uppdaterad: 2023-08-29 11:07