Övriga utbildningar

Övriga utbildningar som arrangeras av Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) och de regionala processteam inom psykisk hälsa (tema- och inspirationsdagar)

Utbildningar

Lisette Norén

Adm koordinator

Alexandra Nordström

Koordinator regionalt processteam ADHD/AST

Anders Elmquist

Koordinator regionalt processteam Beroende

Anna Simonsson

Koordinator regionalt processteam Personlighetssyndrom EIPS och självskadebeteende

Karin Angantyr

Koordinator regionala processteam Depression samt Ångestsyndrom

Therese Nielsen Lindén

Koordinator regionalt processteam Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Ulrika Lundberg

Koordinator regionala processteam Suicidprevention samt Ätstörningar