Fortbildning för sjuksköterskor i psykiatri

Kunskapsstöd för psykisk hälsa arrangerar kurser för sjuksköterskor i METIS-format. Akronym METIS avser för sjuksköterskekurserna ett pedagogiskt format och har används sedan länge inom psykiatrins ST-utbildning med betydelsen MEr Teori I St (-utbildning)

Aktuell kursplanering

Genomförd skifte 23/24

Kurs som tidigare arrangerats och planeras igen under hösten 2024

 • Psykofarmakologi för VUP ÖV och HDV (reviderad), kursansvarig Jakob Näslund - ST-läkare SU VGR. Ytterligare kursansvarig eftersöks
 • Neuropsykiatri (reviderad), kursansvarig Jakob Näslund - ST-läkare SU VGR. Ytterligare kursansvarig eftersöks

På idéstadiet är vi även med teman: 

 • ECT
 • Rättspsykiatri
 • Äldrepsykiatri

Kursansvariga även till dessa tre ovanstående eftersöks

Vår etablerade kurs Suicidprevention planeras till 2025, kursansvariga Anders Öhman - psykiatriSSK NU VGR samt Lilas Ali - docent GU/SU VGR och allas vår egen studierektor för sjuksköterskor i psykiatri KPH

Allt eftersom kurserna utannonseras återfinns de i VGRs utbudskatalog: utbildningar/kurser i METIS format för sjuksköterskor inom psykiatri

Läs mer

METIS-formatet använder sig av modern interaktiv pedagogik. En del av detta är kombinationen av olika inlärningsmetoder. Flera pedagogiska metoder ger möjlighet att effektivisera inlärning under de tre faserna. 

   • Fas 1: Bygga kunskaper; består av distansstudier med inläsning, inlämningsuppgift och självtest av obligatorisk litteratur – med lägst 80% rätt. Distansstudierna sker via lärplattform Ping Pong. Det ger deltagaren möjlighet till tidsflexibilitet och är oberoende av geografiskt läge. Tidsperioden är cirka fyra veckor men uppgiften ska lämnas in två veckor före kursmöte för granskning av kursledning. Båda uppgifterna är obligatoriska för att vara behörig att närvara på kursmötet
   • Fas 2: Överbrygga; består av kursmöte (två till tre dagar) som ger en utveckling från kunskap till kompetens. Där träffar deltagarna till exempel experter inom klinik och forskning, annan adekvat föreläsning i temat samt i förekommande fall patientrepresentanter. Deltagarna får ställa frågor, diskutera och öva sig i hur kunskapen kan användas i den kliniska vardagen, målsättningen är att minska tiden för katedral föreläsning, så långt det är möjligt mer tid i grupp och andra spännande grepp. Full närvaro krävs för godkännande
   • Fas 3: Tillämpa; består av en distansdel under cirka fyra veckor där deltagaren får tillämpa sin kompetens i en examination, arbeta vidare med t.ex. inlämningsuppgiften utifrån vad man lärt sig på kursmötesdagarna eller föreläsning på egna arbetsplatsen som chef/handledare intygar. Examinationen granskas av kursledaren som också ger feedback. Godkända uppgifter samt inlämnad obligatorisk utvärdering är underlag för godkännande av hela kursen

Kurserna i METIS-format för sjuksköterskor kan vara något modifierade i relation till METIS-kurser för ST-läkare vars modell beskrivs ovan

Regionalt METIS kansli VGR:

Funktionsbrevlåda: metis.vgr@vgregion.se

Pethra Zollfrank

Regionutvecklare

Lilas Ali

Regional studierektor sjuksköterskor psykiatri