Ny remissenhet på Sjukhusen i väster

Högsbo närsjukhus har öppnat. Det nya sjukhuset drivs av Sjukhusen i väster och har kapacitet som möjliggör att patienter inom vissa medicinska vårdområden kan styras om från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Sjukhusen i väster.

Omstyrningen sker genom att remisser från vårdcentraler i Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö skickas till en ny administrativ remissenhet vid Sjukhusen i väster. Omstyrningen startade den 15 januari 2024.

Den nya remissenheten ska förenkla och effektivisera remissflödet inom Göteborg med kranskommuner.

Remissanvisningar - Högsbo närsjukhus (vgregion.se)

Riktlinje som stöd för remissomstyrning inom vårdcentraler (vgregion.se)

Aktuellt

Informationsmöte om förändringen hölls den 7 och 8 december. Under mötena informerades det om förutsättningar för remissomstyrningen såsom inkluderade medicinska vårdområden, rutiner och ny adress att skicka remisser till.

Presentationen från mötena finns att ta del av i efterhand.
PPT-Presentation Hälso- och sjukvård UTS (vgregion.se)

 

Frågor och svar

Hanterar Remissenheten Högsbo även remisser till övriga SV (Kungälv, Alingsås)?

Den nya remissenheten är dimensionerad för att hantera alla remisser inom de MVO som finns angivna i riktlinjedokumentet från vårdcentraler inom kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö.
Sjukhusen i väster som ansvarig förvaltning för omhändertagande av remiss och patient och fördelar utgående från patientens behov och tillgänglig kapacitet.


Kan man tänka att vi ska utgå från vilken kommun patienten bor i när det gäller om remiss ska skickas till Högsbo eller SÄS?

Nej. Det är placeringen av vårdcentralen som avgör om remissen ska skickas till remissenhet Högsbo Närsjukhus inte var patienten bor.
Om vårdcentralen är placerad inom kommungränsen för Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda eller Öckerö så ska remisserna från den vårdcentralen skickas till remissenhet Högsbo Närsjukhus


Vad gäller för psykiatrin? SU fortsatt?

Remisser till psykiatrisk verksamhet ingår inte i omstyrningen. Samtidigt viktigt att understryka att samtliga remisser till medicinska vårdområden som inte
tagits upp i listan över ingående MVO i riktlinjedokumentet är oförändrade, det vill säga ni skickar dessa remisser till samma mottagaradress som tidigare.


Omdirigerar Remissenheten remisser som hamnat fel vidare till rätt instans, ex SU?

Ja, remissportalen SU vidarebefordrar remisser till remissenheten på Högsbo Närsjukhus om det uppfyller kraven för omstyrningen.
Det ska noteras att valfrihet gäller varför remisser där patienten uttryckt önskemål att få komma till SU inte kommer att vidarebefordras.
På samma sätt om det på remissen angivits att patienten bör tas om hand på SU av kontinuitetsskäl så kommer den inte att vidarebefordras till remissenheten Högsbo Närsjukhus.


Vore det inte bäst att ha en enda remissportal för All offentlig länssjukvård i Göteborgsområdet? Då skulle vårdgivarna inte kunna skicka "fel"

Så kan det vara men det ingår inte i det beslut som Regionstyrelsen fattat.


Kommer även akutflödena att styras om i närtid, eller gäller fortsatt akutremittering till SU för exempelvis oss på Norra Hisingen?

Akutremisser berörs inte av omstyrningen av remisser till Högsbo Närsjukhus.


Om vi vill skicka till Angereds Närsjukhus, ska vi skicka till Högsbo Närsjukhus då? Och sedan vidarebefordrar ni den till Angered?

Ja! Du kommer dessutom att se vilket sjukhus patienten tas om hand på i den remissbekräftelse som skickas till er som remittenter.


Vad händer med hud-remisser? Ska dessa till SU? Har tidigare skickats till Frölunda Specialistsjukhus

Hudpatienter kommer att tas om hand på Högsbo Närsjukhus men remissflödet är oförändrat mot hur det fungerar ”idag”.
Skälet till detta är att man inte vill ändra i ett välfungerande samarbete med SU.


Röntgen remisser skickas väl till Högsbo direkt respektive Angered elektroniskt eller skall rtg också skickas till Remissenheten?

Det finns en röntgenavdelning på Högsbo men den är primärt dimensionerad för att ta hand om de röntgenundersökningar som generas av omstyrda remisser till erbjudna MVO. Samtidigt är det möjligt för er att skicka era patienter för röntgen på Högsbo Närsjukhus på samma sätt som ni skickade till Frölunda tidigare. Röntgenremisser ingår dock ej i remissenhetens uppdrag utan remisser skickas direkt till röntgenavdelning på Högsbo NS eller Angered.


Ska det på själva remissen stå t ex Kardiologen, Sjukhusen i Väster och ni fördelar den själva till Angered eller Högsbo? Räcker det om det står t ex Kardiologen Sjukhusen i Väster?

Ange postadress på kuvert. I remissen anger ni tex Kardiologen tillsammans med en tydlig frågeställning. Remissenheten styr sedan remissen till rätt sjukhus beroende på frågeställning, kapacitet och var patienten bor.


Kommer Frölunda specialistsjukhus att stängas?

 Ja, Frölunda specialistsjukhus kommer att stängas och den vård som bedrevs där tillsamman med omstyrd vård från SU kommer att erbjudas på Högsbo Närsjukhus istället.


Om jag ska skicka en remiss till Neurologen ANS så skickar jag den direkt dit och inte via remissenheten Högsbo, korrekt?

Nej! Alla remisser som ställs till MVO som finns angivna i riktlinjedokumentet ska skickas till remissenhet Högsbo Närsjukhus. Däremot fortsätter ni att skicka remisser som tidigare för de MVO som inte finns angivna i riktlinjedokumentet, tex psykiatri och barnsjukvård utöver ÖNH.


Om patienten har haft kontakt med till exempel Kirurgimottagning Kungälvs sjukhus, ska ny remiss i så fall då skickas utanför remissportal, alltså adresserad direkt till Kungälvs sjukhus?

Nej. Alla remisser som är ställda till MVO som finns angivna i riktlinjedokumentet ska skickas till remissenhet Högsbo Närsjukhus. Det är dock bra att skriva i remissen att patienten tidigare varit i kontakt med tex kirurgmottagn ingen på Kungälvs sjukhus


Kontakt vid frågor:

Jan Carlström

Telefonnummer

Magnus Kortered Sandberg

Telefonnummer