Läkemedelshantering

Västra Götalandsregionens regionala rutiner för läkemedelshantering är framtagna av Sjukvårdsapotek VGR. Rutinerna revideras löpande och fastställs av Sjukvårdsapotek VGRs styrgrupp.

Regional rutin läkemedels- hantering

Västra Götalandsregionens regionala rutiner för läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård. Senast reviderad 2023-12-01 (kapitel 3 Beställning, kapitel 4 Skötsel av läkemedelsförråd och kapitel 5 Iordningställande och administrering/överlämnande).

Extemporeläkemedel

Information om extempore-tillverkade läkemedel i VGR. Senast reviderad 2022-09-23

Mer om de regionala rutinerna

Så förvaltas regional rutin för läkemedelshantering

Regional rutin inom hälso- och sjukvård utarbetas på uppdrag. Den regionala rutinen för läkemedelshantering förvaltas av den regionala Läkemedelshanterings-gruppen med deltagare från berörda vårdförvaltningar. Rutin godkänns av ordförande för Sjukvårdsapotek VGR efter avstämning med berörda bland regionens utförare, beställare och kunskapsorganisationen samt Styrgrupp Sjukvårdsapotek VGR bestående av representanter från berörda vårdförvaltningar.

Giltighet

Rutinerna måste  beslutas på förvaltningsnivå för att få giltighet inom respektive förvaltning.

Nedanstående förvaltningar har fattat beslut om att tillämpa rutinerna med relevanta lokala tillägg:

  • Alingsås Lasarett (beslut 2012-10-09, A139/12:1)
  • Angereds Närsjukhus (beslut 2012-08-13, ANS 98-2012)
  • Frölunda Specialistsjukhus (beslut 2015-11-25, 44/309-2015)
  • Kungälvs Sjukhus (beslut 2012-08-24, Dnr 4/119-2012)
  • NU-sjukvården (beslut 2012-09-04, NU 179/2012)
  • Närhälsan (beslut 2015-06-23)
  • Regionhälsan (beslut 2021-10-19)
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset (beslut 2012-06-14, SU 775-367/2012)
  • Skaraborgs Sjukhus (beslut 2018-09-05, SkaS 2018-00756)
  • Södra Älvsborgs Sjukhus (beslut 2012-10-01, Dnr 32-2012:V105)

Styrande dokument

Styrande dokument när det gäller all läkemedelshantering är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso och sjukvården (HSLF-FS 2017:37 ). 


Kontakt Sjukvårdsapotek VGR