Hälsocoach online

Här hittar du som vårdgivare information om Hälsocoach online, material för beställning/utskrift och även information om våra webbinarium under 2024.

Hälsocoach online är en kostnadsfri tjänst för alla invånare från 16 år i Västra Götaland. Rekommendera den till patienter som har:

  • Motivation till förändring
  • En eller flera ohälsosamma levnadsvanor
  • Beredskap att ta eget ansvar

Hälsocoach online är en del av det hälsofrämjande arbetet som i dag bedrivs inom VGR och innebär att fler kan få hjälp till goda levnadsvanor över tid, det vill säga att skapa ett nytt och stabilt hälsobeteende. Hälsocoach online arbetar med både individuella samtal och kunskapsspridning gällande levnadsvanorna fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och tobak. Hälsocoacherna är utbildade hälsovetare och samtalet utgår från en gemensam arbetsmetod med grund i coachning och motiverande samtal.

Man kan även boka in föreläsning av våra hälsocoacher om tjänsten eller hälsosamma levnadsvanor på APT:n eller teammöten, fysiskt eller digitalt. Medarbetare inom VGR rekommenderas använda tjänsten, och kan också använda tjänsten även om de är folkbokförda i en annan region.

För att använda tjänsten Hälsocoach online ska klienten uppfylla följande kriterier:

  • En eller flera ohälsosamma levnadsvanor
  • Motivation till förändring
  • Beredd att ta eget ansvar
  • Över 16 år
  • Vilja ses i videomöte.

Så fungerar det

Invånaren bokar själv tid och träffar hälsocoachen via videomöte i appen Vård och hälsa.

Hälsocoacherna arbetar utifrån en gemensam arbetsmetod med fokus på beteendeförändring och utgår från vårdens riktlinjer. Coachningen pågår vanligtvis i 2-6 månader, vid 4-6 tillfällen. Vid tobaksavvänjning pågår vanligtvis coachningen i 2-4 månader, vid 6-8 tillfällen. Efter det sker 2 uppföljningssamtal, vid 3 och 9 månader efter avstamp.

I den utvärdering som gjordes bland de 200 första klienterna framkommer det att nästintill samtliga har uppfyllt sina mål avseende livsstilsförändring till mer än hälften, och att de upplever sin hälsa bättre vid avslutad coachningsperiod. 

Informationsmaterial och dokument

Stöd för att hänvisa patienter

Dokument med sammanställning av rekommenderade insatser för att göra Hälsocoach online tillgängligt hos er: Rekommenderade insatser, Hälsocoach online

Länk till Folder på svenska för webb: Folder i A5-format för webb (Svenska) Artikelnummer på Marknadsplatsen: VGR14040

Länk till Folder på svenska för egen utskrift:Folder i A5-format för egen utskrift (Svenska)

Länk till Folder på engelska för webb:Folder i A5-format för webb (Engelska)  Artikelnummer på Marknadsplatsen: VGR16917

Länk till Folder på engelska för egen utskrift:Folder i A5-format för egen utskrift (Engelska)

Länk till Folder på arabiska för webb:Folder i A5-format för webb (Arabiska)  Artikelnummer på Marknadsplatsen: VGR16920

Länk till Folder på arabiska för egen utskrift:Folder i A5-format för egen utskrift (Arabiska)

Länk till Folder på somaliska för webb:Folder i A5-format för webb (Somaliska)  Artikelnummer på Marknadsplatsen: VGR16918

Länk till Folder på somaliska för egen utskrift:Folder i A5-format för egen utskrift (Somaliska)

Länk till Folder på farsi för webb:Folder i A5-format för webb (Farsi)  Artikelnummer på Marknadsplatsen: VGR16921

Länk till Folder på farsi för egen utskrift:Folder i A5-format för egen utskrift (Farsi)

Länk till Folder på tigrinja för webb:Folder i A5-format för webb (Tigrinja)  Artikelnummer på Marknadsplatsen: VGR16919

Länk till Folder på tigrinja för egen utskrift:Folder i A5-format för egen utskrift (Tigrinja) 

Länk till Väntrumsbildspel för receptioner och/eller väntrum: Väntrumsbildspel Hälsocoach online

Länk till Affisch för egen utskrift: Affisch, Hälsocoach online, 2023.pdf (vgregion.se) Artikelnummer på Marknadsplatsen: VGR17244 (A3) och VGR14058 (50 x 70 cm)

Block i A6-format med 100 informationsblad. Dessa kan du ha på mottagningsrummet, och lämna över ett blad när du har berättat om tjänsten. De passar också i väntrum. Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR14034. 19 kr/st.

Folder finns i utskriftsversion för att dela ut i samband med samtal och exponera i väntrum. Alternativ till blocket. Beställ på Marknadsplatsen för tryckt material. Cirka 3 kr/st. 

Mejla oss om frågor eller för att få hjälp med beställningen: halsocoach.online@vgregion.se 

Webbplats för invånare 

vgregion.se/halsocoach

 

Britt Lundmark

Verksamhetschef

Telefonnummer

Mobil: +46722062586
Kontor: 031-346 06 09
Kontakta för frågor som berör verksamheten eller tjänsten.

Tobias von Porat

Kommunikatör

Telefonnummer

Kontor: +46722063064
Kontakta för frågor som berör hemsida, material, sociala medier eller kommunikation överlag.