Beredskapsjour

Vårdcentralen ansvarar för läkare i beredskap under hela dygnet, se Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral (2.4.8.2). Uppdraget ska utföras i samverkan mellan vårdcentralerna.

I ansvaret ingår:

  • Akuta besök efter medicinsk bedömning och utifrån medicinska behov för patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.
  • Att konstatera dödsfall utanför sjukhus och utfärda dödsbevis samt kontakta anhöriga och närstående såvida inte annan myndighet gör detta. Läkare som konstaterar dödsfall ska kontakta den vårdcentral där patienten varit listad för utfärdande av dödsorsaksintyg. Vid okänd identitet eller misstänkt onaturlig död ska ärendet överlämnas till polismyndighet.
  • Att undersöka och bedöma eventuellt behov av psykiatrisk tvångsvård enligt gällande lagar och föreskrifter. Tjänstgörande läkare kan vid behov begära polishandräckning.
  • Konsultationer till kommunens hälso- och sjukvårdspersonal, sjukvårdsrådgivningen och socialtjänst i akuta patientärenden.

Utanför vårdcentralernas öppettider har Närhälsan i samverkan med de privata vårdcentralerna upphandlat en extern leverantör för uppgiften, Läkarjouren Sverige AB.

Under öppettid ansvarar vårdcentralernas läkare för uppgiften.

Tjänstgöringstid

Måndag – torsdag kl.17.00 till 08.00

Fredag 17:00 – måndag 08:00

Dag före helgdag 17.00 till 08.00 närmast efterföljande vardag. Som helgdag räknas även midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Inställelse och svarstider

Fysiskt besök efter medicinsk bedömning av läkare i beredskap:

Läkare ska finnas på plats senast två (2) timmar efter första kontakt.

Telefonkontakt:

Läkarkontakt ska kunna etableras senast 30 minuter efter första kontakt.

Kartan visar områden för uppdragets genomförande. Rödmarkerat område (kommunerna Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg) ingår ej i uppdraget.

Öppna kartan som PDF-dokument

Läkarjouren Sverige AB

Leverantörens personal ingår som en del av vårdcentralernas verksamhet och ska betraktas som medarbetare till vårdcentralen.

Kontakt

Tel: 031-190 180, helgfria vardagar 08.00-16.30

kontakt@lakarjourenisverige.se

Jörgen Hohlfält

Controller, Närhälsan. Kontaktperson för VGR-avtalet med Läkarjouren Sverige AB