Två nya SOU inom försäkringsmedicin

Uppdaterad:
Publicerad:

Två färska SOU (statens offentliga utredningar). Den ena handlar om anpassningar av försäkringsskydd för personer med behovsanställning samt möjligheten till partiell sjukpenning där arbetstiden inte minskas lika mycket varje dag. Den andra handlar om angelägna områden för utveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

En sjukförsäkring anpassad efter individen

Utredning dels om behovet av anpassningar av försäkringsskydd för personer med behovsanställning, dels om reglerna kring möjligheten att bevilja partiell sjukpenning utifrån en förläggning av arbetstiden där den försäkrade inte minskar sin arbetstid med lika mycket varje dag.

SOU 2020.26

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Utredningen menar att det finns flera områden som är angelägna att utveckla för att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska bli mer välfungerande.

SOU 2020:24