Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningar och konferenser försäkringsmedicin

Försäkringsmedicinska bedömningar ska göras med god kvalitet och hög patientsäkerhet. Det innebär att alla som medverkar i försäkringsmedicinska arbetet behöver särskild kompetens för att kunna hantera komplicerade och sammansatta ärenden.

Klinisk försäkringsmedicin – nätbaserad

Utbildningen vänder sig till läkare inom alla specialiteter samt till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Ger grundläggande kunskap i ämnet klinisk försäkringsmedicin. Deltagarna ökar sin kunskap om hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och övriga aktörernas uppdrag, roller och ansvar.

Framtagen av SKR i samarbete med flera regioner och utgår ifrån SKR:s vägledning för kompetensutveckling i försäkringsmedicin.

Läs mer och anmäl dig 

Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare

Utbildningen vänder sig till AT-läkare och är obligatorisk. AT-läkare går utbildningen företrädesvis under primärvårdsplacering.

Läs mer, välj kurstillfälle – och anmäl dig 

 

Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare och specialister

Utbildningen vänder sig till ST-läkare och specialister med behov av fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Utbildningen är en del av SOSFS 2015:8: delmål b4 för ST-läkare.
Förkunskapskrav:  Klinisk försäkringsmedicin, nätbaserad
grundmoduler med godkänt kunskapstest.

Socialstyrelsens intyg utfärdas efter utbildningen.

Läs mer, välj kurstillfälle – och anmäl dig

 

Klinisk försäkringsmedicin – nätbaserad

Utbildningen vänder sig till läkare inom alla specialiteter samt till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Ger grundläggande kunskap i ämnet klinisk försäkringsmedicin. Deltagarna ökar sin kunskap om hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och övriga aktörernas uppdrag, roller och ansvar.

Framtagen av SKR i samarbete med flera regioner och utgår ifrån SKR:s vägledning för kompetensutveckling i försäkringsmedicin.

Läs mer och anmäl dig 

 

1. Introduktionspaket – 7 delar
2. Arbetsplatsintroduktion
3. Webbutbildningar
4. Regional introduktion – från utvecklingsledare

Fördjupningsutbildningar
5. A Högskoleutbildning – MED103 baskurs
5. B Högskoleutbildning – MED104 fortstättningskurs

Forskningsseminarium för rehabiliteringskoordinatorer 

1. Introduktionspaket – för nyanställda med uppdrag Rehabiliteringskoordinering 

Materialet i länkarna nedan kan både vara ett stöd i uppdraget rehabiliteringskoordinering och för chefer. 
Kontakta gärna din utvecklingsledare

2. Arbetsplatsintroduktion

Förvaltningarna har olika rutiner för introduktion. Det är alltid din chef som ansvarar för att du får introduktion och utvecklingsledare vid förvaltningarna är involverade. Regionhälsans utvecklingsledare har ett ansvar att arbeta regionövergripande med introduktion till såväl privata vårdcentraler som till Närhälsan.

3. Webbutbildningar

 1. Grundutbildning för dig som är ny rehabiliteringskoordinator.
  - Utbildningen ”Rehabiliteringskoordinering, nätbaserad” nås via Lärportalen.
 2. Klinisk försäkringsmedicin – nätbaserad   

  Utbildningen vänder sig till alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.
  Ger grundläggande kunskap i ämnet klinisk försäkringsmedicin. Deltagarna ökar sin kunskap om hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och övriga aktörernas uppdrag, roller och ansvar.
  Framtagen av SKR i samarbete med flera regioner och utgår ifrån SKR:s vägledning för kompetensutveckling i försäkringsmedicin.
  - Utbildningen ”Klinisk försäkringsmedicin, nätbaserad” nås via Lärportalen.

4. Regional introduktion från utvecklingsledare  

Introduktionen vänder sig till dig som är nyanställd rehabiliteringskoordinator inom primärvård eller sjukhusvård med uppdrag att utföra koordineringsinsatser vid sjukskrivning. 

 

Fördjupningsutbildningar

5.A Våren 2023: MED103 Koordineringsinsatser vid sjukskrivning och för stöd till arbetsdeltagande – Baskurs 7,5 högskolepoäng

Kursen är för dig med uppdrag rehabiliteringskoordinering inom primärvård eller specialistsjukvård i Västra Götaland. Det är en baskurs som med hjälp av teoretiska modeller och breddad ämneskunskap ska ge ökad förståelse och bättre kapacitet i uppdraget rehabiliteringskoordinering.

Kurslängd: Omfattar 7.5 högskolepoäng på kvartsfart. Kursen är en uppdragsutbildning som ges av Göteborgs Universitet för VGR.

Förkunskaper – krav

Högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen 180 hp inom något av hälsovetenskapens huvudområden, socialt arbete eller psykologi eller annat närliggande ämnesområde samt uppdrag rehabiliteringskoordinering enligt lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Vårterminen 2023: 1 februari – 9 juni 

Undervisningstillfällen: 
23–24 februari        på campus
23–24 mars            via Zoom
27–28 april             via Zoom
8–9 juni                  på campus

Det finns 30 platser. Sista ansökningsdag 2023-01-13.

Anmmäl dig redan nu

Catarina Bremström
catarina.bremstrom@vgregion.se 

 

5.B Hösten 2022: MED104 Koordineringsinsatser vid sjukskrivning och för stöd till arbetsdeltagande – Fortsättningskurs 7,5 högskolepoäng

Kursen är en uppdragsutbildning via Göteborgs Universitet.

För tillträde till kursen krävs:

 • Högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen 180 hp inom något av hälsovetenskapens huvudområden, socialt arbete, psykologi eller annat närliggande ämnesområde.
 • Godkänd kurs MED102 Koordinering av rehabiliteringsprocessen vid Göteborgs Universitet eller motsvarighet vid annat svenskt lärosäte.
 • Uppdrag rehabiliteringskoordinering i hälso- och sjukvård enlig lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (2019:1297)

Kursdeltagare ska ha tillgång till statistikverktyg Ineras Intygsstatistik och Rehabstöd samt dator med kamera och mikrofon.

Anmälan till kursen ska vara avstämd med närmaste chef.

Kursen är kostnadsfri för den med uppdrag rehabiliteringskoordinering enligt ovan i Västra Götaland.

Utbildningen ges på kvartsfart med självständiga distansstudier som kombineras med undervisning:

 • Göteborgs universitetet
  15-16 september 2022
  12-13 januari 2023
 • Online
  20-21 oktober 2022
  24-25 november 2022

Kursstart: 15 september 2022

Kontakt – koncerncontoret, VGR
Catarina Bremström
catarina.bremstrom@vgregion.se 

 

Forskningsseminarium för rehabiliteringskoordinatorer 


Senast uppdaterad: 2022-11-23 15:07