Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningar och konferenser försäkringsmedicin

Försäkringsmedicinska bedömningar ska göras med god kvalitet och hög patientsäkerhet. Det innebär att alla som medverkar i försäkringsmedicinska arbetet behöver särskild kompetens för att kunna hantera komplicerade och sammansatta ärenden.

Klinisk försäkringsmedicin – nätbaserad

Utbildningen vänder sig till läkare inom alla specialiteter samt till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Ger grundläggande kunskap i ämnet klinisk försäkringsmedicin. Deltagarna ökar sin kunskap om hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och övriga aktörernas uppdrag, roller och ansvar.

Framtagen av SKR i samarbete med flera regioner och utgår ifrån SKR:s vägledning för kompetensutveckling i försäkringsmedicin.

Läs mer och anmäl dig 

Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare

Utbildningen vänder sig till AT-läkare och är obligatorisk. AT-läkare går utbildningen företrädesvis under primärvårdsplacering.

Läs mer, välj kurstillfälle – och anmäl dig 

 

Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare och specialister

Utbildningen vänder sig till ST-läkare och specialister med behov av fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Utbildningen är en del av SOSFS 2015:8: delmål b4 för ST-läkare.
Förkunskapskrav:  Klinisk försäkringsmedicin, nätbaserad
grundmoduler med godkänt kunskapstest.

Socialstyrelsens intyg utfärdas efter utbildningen.

Läs mer, välj kurstillfälle – och anmäl dig

 

Klinisk försäkringsmedicin – nätbaserad

Utbildningen vänder sig till läkare inom alla specialiteter samt till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Ger grundläggande kunskap i ämnet klinisk försäkringsmedicin. Deltagarna ökar sin kunskap om hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och övriga aktörernas uppdrag, roller och ansvar.

Framtagen av SKR i samarbete med flera regioner och utgår ifrån SKR:s vägledning för kompetensutveckling i försäkringsmedicin.

Läs mer och anmäl dig 

 

1. Arbetsplatsintroduktion
2. Webbutbildningar
3. Regional introduktion – från utvecklingsledare
4. A Högskoleutbildning – MED102
4. B Högskoleutbildning – MED104 fortstättningskurs
5. ADA+ Arbetsplatsdialog för hållbar arbetsåtergång
Forskningsseminarium för rehabiliteringskoordinatorer 

1. Arbetsplatsintroduktion

Förvaltningarna har olika rutiner för introduktion. Det är alltid din chef som ansvarar för att du får introduktion och utvecklingsledare vid förvaltningarna är involverade. Regionhälsans utvecklingsledare har ett ansvar att arbeta regionövergripande med introduktion till såväl privata vårdcentraler som till Närhälsan.

2. Webbutbildningar

 1. Grundutbildning i sex delar för dig som är ny rehabiliteringskoordinator.
  Utbildningen Rehabiliteringskoordinering
 2. Klinisk försäkringsmedicin – nätbaserad   

  Utbildningen vänder sig till alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.
  Ger grundläggande kunskap i ämnet klinisk försäkringsmedicin. Deltagarna ökar sin kunskap om hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och övriga aktörernas uppdrag, roller och ansvar.
  Framtagen av SKR i samarbete med flera regioner och utgår ifrån SKR:s vägledning för kompetensutveckling i försäkringsmedicin.

  Läs mer och anmäl dig 

3. Regional introduktion hösten 2022 

Introduktionen vänder sig till dig som är nyanställd rehabiliteringskoordinator inom primärvård eller sjukhusvård med uppdrag att utföra koordineringsinsatser vid sjukskrivning. 

4. A. Högskoleutbildning 2022 – våren 

MED102 Koordinering av rehabiliteringsprocessen 7,5 högskolepoäng, avancerad nivå. 
Kursen vänder sig till personer inom primärvård och specialistsjukvård med uppdrag som rehabiliteringskoordinator. 
Kursen ges av Göteborgs Universitet. Max 30 deltagare.

Intagning är avslutad för vårterminen 2022

Kursdagar
Vecka 6      torsdag-fredag    10-11 februari
Vecka 11    torsdag-fredag    17-18 mars
Vecka 17    måndag-tisdag    25-26 april
Vecka 22    onsdag-torsdag     1-2 juni

Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp inom arbetsterapi, fysioterapi, medicin, omvårdnad, psykologi, socialt arbete eller motsvarande.
Du ska ha uppdrag som rehabiliteringskoordinator, ha genomfört introduktion samt webbutbildning i försäkringsmedicin.

Kurslängd: 7,5 högskolepoäng motsvarar ungefär 5 veckors heltidsstudier. Kursen ges på kvartsfart. Förutom den lärarledda delen (åtta heldagars undervisning) ingår självstudier och hemuppgifter. Stora delar av kursen genomförs digitalt.

Kursplan

Litteraturlista 
Även antologin ”Psykisk hälsa i arbetslivet” rekommenderas som kurslitteratur. Den är ett resultat av ett mångårigt forskningsprogram New Ways – Mental Health at work. Boken gavs ut av studentlitteratur i juni 2021 och den är skriven av flera av kursens föreläsare.

4. B. Hösten 2022 erbjuds MED104 Koordineringsinsatser vid sjukskrivning och för stöd till arbetsdeltagande – Fortsättningskurs

Utbildningen omfattar 7,5 hp och ges som en uppdragsutbildning via Göteborgs Universitet.

För tillträde till kursen krävs:

 • Högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen 180 hp inom något av hälsovetenskapens huvudområden, socialt arbete, psykologi eller annat närliggande ämnesområde.
 • Godkänd kurs MED102 Koordinering av rehabiliteringsprocessen vid Göteborgs Universitet eller motsvarighet vid annat svenskt lärosäte.
 • Uppdrag rehabiliteringskoordinering i hälso- och sjukvård enlig lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (2019:1297)

Kursdeltagare ska ha tillgång till statistikverktyg Ineras Intygsstatistik och Rehabstöd samt dator med kamera och mikrofon.

Anmälan till kursen ska vara avstämd med närmaste chef.

Kursen är kostnadsfri för den med uppdrag rehabiliteringskoordinering enligt ovan i Västra Götaland.

Utbildningen ges på kvartsfart med självständiga distansstudier som kombineras med undervisning:

 • Göteborgs universitetet
  15-16 september 2022
  12-13 januari 2023
 • Online
  20-21 oktober 2022
  24-25 november 2022

Kursstart: 15 september 2022

Anmäl dig senast 12 augusti 2022

Kontaktperson – koncerncontoret, VGR
Catarina Bremström
catarina.bremstrom@vgregion.se 

 

5. ADA+ Arbetsplatsdialog för hållbar arbetsåtergång

Metodstödet ADA+ är ett konkret verktyg för rehabiliteringskoordinatorer i primärvård och specialistsjukvård för att involvera arbetsgivaren i en rehabiliteringsprocess. ADA+ ger stöd i hur dialog kan genomföras och hur arbetet kan anpassas. Metoden har utvecklats och testats genom vetenskapliga studier med gott resultat för personer med muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa.

Tid:     
Plats:    
Utbildningsledare:

Kontakt – anmälan

Forskningsseminarium för rehabiliteringskoordinatorer 

Under maj 2022 bjöds Försäkringskassan i Västsverige in för att informera om de lagändringar inom sjukförsäkringen som skedde i början av året. Det var tre digitala informationsmöten som besöktes av cirka 170 personer med uppdraget rehabiliteringskoordinering i Västra Götaland. 

I början av 2022 skedde flera lagförändringar inom sjukförsäkringen i syfte att öka flexibilitet, trygghet och för att bättre kunna ta tillvara arbetsförmåga. Förändringarna innebär bland annat att Försäkringskassan nu hanterar en ny bedömningsgrund för äldre, ökade möjligheter att få sjukpenning vid deltidssjukskrivning och längre tid för rehabilitering när det finns goda möjligheter för återgång i arbete hos arbetsgivaren.

Lagändringar inom sjukförsäkringen 1 januari och 1 februari 2022

>> Försäkringskassan om ändringarna inom sjukförsäkringen

 


Senast uppdaterad: 2022-07-05 12:46