Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SoS:s slutredovisning – en trevlig läsning

Nu har slutredovisningen kommit med Socialstyrelsens utförda och pågående bidrag till utvecklingen av hälso- och sjukvårdens arbete inom försäkringsmedicin. En trevlig läsning där man kan glädjas över mycket. Här är en del av det som gjorts eller är på gång:

  • Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB) i intygsappen Webcert
  • Förstudie om att integrera råden och åtgärderna från Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) till FMB
  • Vidareutveckling av digitalt försäkringsmedicinskt kunskapsstöd (FMK)
  • Utvecklat terminologi, klassifikationer och informationsstruktur
  • Förstudie om generell specifikation för intyg, med syfte att få en effektiv, enhetlig och samordnad intygshantering
  • Utvecklat ICF-stödet i Webcert för att funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar ska beskrivas systematiskt
  • Förstudie kring uppföljningsmått för att stärka utvärderingen inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen
  • Föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) för att säkerställa en säker, jämlik och effektiv intygshantering.

Slutredovisning av Socialstyrelsens insatser inom En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess