Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rapport om riskgrupper samt förslag till ersättning för riskgrupper

Socialstyrelsen har uppdaterat den tidigare rapporten om identifiering av de riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Regeringen har med stöd av denna tagit fram ett förslag om en ersättningsform för de riskgrupper som riskerar att drabbas allvarligt av covid-19.

Mot bakgrund av den ökande erfarenheten från vård och omhändertagande vid covid-19 och tillkomst av svenska erfarenheter har Socialstyrelsen sett över, uppdaterat och tydligare avgränsat den tidigare sammanställningen av faktorer som kan bidra till ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.

Socialstyrelsens sammanställning är inte avsedd att påverka handläggningen av covid-19 inom sjukvården utan är ett underlag för regeringens arbete med att utforma en modell för ekonomisk ersättning avseende riskgrupper.

Regeringen har tagit fram ett förslag som gäller dem som hör till en riskgrupp och som ska kunna få ersättning när de avstår från yrkesarbete i de fall råden för minimerad smittrisk inte kan tillämpas i arbetet eller då de inte kan arbeta hemifrån.

Inga beslut är ännu tagna om ersättningen därför går det inte att ansöka om ersättningen hos Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.