Nationell enkätundersökning till rehabiliteringskoordinator

Uppdaterad:
Publicerad:

En enkätundersökning som riktar sig till rehabiliteringskoordinatorer beräknas att komma ut från SKR inom kort. Syftet är att det insamlade materialet från regionerna ska ge en uppföljande nationell bild och kan vara ett underlag för utvecklingen av funktionen regionalt och lokalt.

Enkäten kommer att ha en svarstid på 7–8 veckor. SKR planerar en rapport över resultatet till första kvartalet 2022.

Senast en stor nationell undersökning omkring rehabiliteringskoordineringsfunktionen genomfördes av SKR var 2018.