Möjlighet till avgiftsfri högskoleutbildning för rehabiliteringskoordinator anställd inom VGR

Uppdaterad:
Publicerad:

Kursen om 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå vänder sig till personer inom primärvård och specialistsjukvård med uppdrag som rehabiliteringskoordinator. Nu är anmälan öppen inför höstens kurstillfälle. Ta chansen nu! Avgiftsfriheten går inte att garantera från och med våren 2022.

Kursen MED102 Koordinering av rehabiliteringsprocessen är en uppdragsutbildning där VGR ansvarar för ansökning och antagning för den som är anställd inom VGR eller hos vårdgivare med avtal med VGR. För dessa är kursen avgiftsfri. 

Rehabiliteringskoordinatorer i andra regioner eller hos privata vårdgivare utan vårdavtal med VGR välkomnas i mån av plats efter överenskommelse med VGR. Separat avtal med Göteborgs Universitet gäller för dessa och en avgift på 17 500 kronor utgår. 

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp inom arbetsterapi, fysioterapi, medicin, omvårdnad, psykologi, socialt arbete eller motsvarande.
Pågående uppdrag som rehabiliteringskoordinator med genomförd introduktion samt SKRs webbutbildning i försäkringsmedicin.

Omfattning

Kursen pågår under tiden september till och med december 2021. Den ges på kvartsfart och motsvarar ungefär 5 veckors heltidsstudier.  Förutom den lärarledda delen om åtta heldagars undervisning ingår självstudier och hemuppgifter. Stora delar av kursen genomförs digitalt.

Läs mer om högskoleutbildningen och om annan utbildning riktad till rehabiliteringskoordinator under rubriken Rehabiliteringskoordinator