Beslut om statsbidrag "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020"

Uppdaterad:
Publicerad:

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) fattade den 18 mars beslut om att avsätta 165 miljoner kronor till hälso- och sjukvården.

För att stimulera en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess avsätts medel inom områdena ledning och styrning i försäkringsmedicin, funktion för koordinering, insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta samt utökat elektroniskt informationsutbyte.

Protokollshandlingar från HSS sammanträde

Arbete med anvisningar som kommer att riktas till respektive förvaltning pågår inom Koncernkontoret. Information publiceras fortlöpande här på de försäkringsmedicinska sidorna.